Om nettstedet

Kommunen etterstrever prinsippet om meroffentlighet. Publikum og medier skal sikres innsynsrett og enkel tilgang til informasjon om kommunens kjernevirksomhet og satsningsområder.  

Kommunens nettsted skal profilere kommunen ved å speile kommunens kjernevirksomhet. Informasjonen er forsøkt gjort så enkel, kortfattelig og praktisk som mulig, og er ikke ment å gi en redegjørelse som vil passe i alle tilfeller.

Vi forsøker å sikre at all informasjon er så korrekt som mulig, men gjør oppmerksom på at det kan forekomme feil, og at innholdet ikke er å betrakte som juridisk bindende. Vi garanterer ikke innhold på eksterne nettsider det lenkes til. Kommunens hjemmeside er knyttet opp mot Nasjonal Tjenestekatalog (Kommuneforlaget) og informasjonsstandard for offentlige tjenester, Los. Dette skal øke tilgang på relevant informasjon og nyttige linker, og lette vedlikehold av informasjon om kommunens kjernevirksomhet.

Hensikten med denne klargjøringen er ikke å omgå gjeldende norsk rett.
 

Det daglige ansvaret for kommunens nettsider er fordelt slik:

  • Ansvarlig redaktør (rådmannen) har ansvaret for innhold, organisering/presentasjon av innhold og grafisk utforming. Ansvarlig redaktør har også ansvaret for å vurdere hvem som skal ha tilgang til å publisere på kommunens hjemmeside.
  • Webredaktør (rådmannens stab) har ansvaret for ledelse av gruppa med  informasjonsmedarbeidere og videreutvikling av hjemmesiden
  • Informasjonsmedarbeidere (tjenesteområdene) har ansvaret for å publisere og oppdatere informasjon fra avdelingene, og for å fange opp og skrive nyhetssaker fra sitt tjenesteområde.
  • Enhver som publiserer informasjon på kommunens hjemmeside, er ansvarlig for at dette er i overensstemmelse med gjeldende lovverk, retningslinjer, opphavsregler og andre regler for publisering på Internett. Bilder og grafikk brukt på hjemmesiden: Copyright © Risør kommune der ikke annet oppgis
  • Alle tjenesteområder har ansvar for å levere innhold til nettredaksjonen på sine respektive områder.

  • IT-drift har ansvaret for drift av kommunens domenenavn, for installering av nødvendig programvare og for drift av og tilgang til kommunens nettjenere. Tilgang blir gitt på anmodning fra nettredaktør.

  • Vevadministrator, ACOS AS, har ansvaret for den tekniske utviklingen og driften av nettstedet.

Sist endret 11.12.2015
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Nils Martin Andersen

Kommunalsjef Samfunnsutvikling
Telefon :37 14 97 35
Mobil :958 79 457
E-post :Nils.Martin.Andersen@risor.kommune.no
Nils Martin  Andersen

Malin Paust

Rådgiver
Telefon :37 14 96 26
Mobil :976 13 288
E-post :malin.paust@risor.kommune.no
Malin  Paust
Login for redigering Login for redigering