Risør kommune er Klimapartner

Risør kommune skal bli mer bevisst i forhold til miljø og klima. Ordfører Per Kristian Lunden undertegnet denne uka i Kristiansand avtalen med organisasjonen Klimapartner på vegne av Risør kommune. Avtalen ble også undertegnet av fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund på vegne av Klimapartner. 

- Også kommuner må ta et ansvar for den negative utviklingen i det globale klimaet. Gjennom Klimapartner står vi blant annet sammen med Arendal og Grimstad kommuner, Aust-Agder Fylkeskommune og en rekke andre institusjoner og private virksomheter på Agder i et konkret arbeid for å gjøre vår virksomhet mer klimavennlig, sa ordfører Lunden da han undertegnet avtalen på vegne av Risør kommune.

- Denne satsingen på klima og miljø i kommunen vil gi oss muligheter til å spare penger, men noe vil koste oss ekstra. Mitt mål er at innsparingen og kostnader går rimelig opp i opp og at vi samtidig blir mer klimabevisste enn i dag. Det kan gjelde alt fra nye bygg, til bilbruk og valg av energiformer. Første skritt blir å kartlegge vår virksomhet i forhold til klimagassutslipp. Deretter får vi prioritere tiltakene, sier Per Kristian Lunden. Han ser fram til et godt samarbeid med Arendal og Grimstad kommuner om arbeidet videre.

- Vi har allerede gjennomført flere tiltak med positiv klimaeffekt. Blant annet ved ombyggingen av Risørhuset som fikk ned energiforbruket betraktelig, sier Lunden Klimapartneres mål er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Agder.

Klimapartnere er et offentlig-privat samarbeid som formidler klimakunnskap, utvikler og fremmer grønne forretningsideer, skaper møteplasser for klimadebatt og samhandler nasjonalt og internasjonalt Klimapartnere-nettverket vil arbeide for å støtte partnerne og overnevnte målsetning, ved å være en arena for offentlig-privat nettverksbygging og en plattform for utøving av samfunnsansvar. Videre bistå i produksjonen og formidlingen av kunnskap om temaer som er interessante for partnerne – blant annet gjennom kunnskapsnotater.

Målet er årlig å produsere samlet klimaregnskap i samarbeid med partneren og gi råd i forbindelse med miljøsertifisering og utarbeidelse av klimafotavtrykk.

Som Klimapartner vil Risør kommune arbeide for å støtte målsetningen til Klimapartnere, blant annet gjennom å utarbeide en årlig rapport over egne utslipp av klimagasser, samt lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse. Det skal også jobbes med miljøstyring og miljøsertifisering av egen virksomhet.  

 Ordfører Per Kr. Lunden og fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund  med avtalen som ble inngått 12. mars 2014 - Klikk for stort bildeOrdfører Per Kr. Lunden og fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund med avtalen som ble inngått 12. mars 2014

Sist endret 22.05.2015
Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
Eksterne linker
Login for redigering Login for redigering