Rådmannen og rådmannens stab

Rådmannsgruppens ansvarsområder RGR: rådmannsgruppen (alle), TRAS: rådmann Trond Aslaksen, NMA: kommunalsjef Nils Martin Andersen; BHA/PCA: Bjørn Haugersveen/Per Christian Andersen; INLU: kommunalsjef Inger S. Bømark Lunde
Rådmannsgruppens ansvarsområder
Oppgaver/ansvarAnsvarlig
Strategisk overordnet lederansvarRGR
Overordnet samfunnsutviklingRGR
Interkommunalt/regionalt samarbeidRGR
NæringTRAS
Hovedkontakt mellom politisk og administrativt nivåTRAS
OrganisasjonsutviklingTRAS
Informasjon/kommunikasjonNMA
BeredskapNMA
Boligkoordinerende Enhet (BKE)NMA
PlanforumNMA
Internkontroll, HMS og TjenestekvalitetTRAS
Koordinerende Enhet (KE)BHA
Stabsfunksjoner
StabsfunksjonerAnsvarlig
PersonalsjefTRAS
ØkonomisjefTRAS
NæringssjefNMA
SamfunnsplanleggerNMA
ByantikvarNMA
RådgiverNMA
Skolefaglig rådgiverINLU
Barnehagefaglig rådgiverINLU
Spesialpedagoger barnehageINLU
LogopedINLU
KommuneoverlegeBHA
Enheter
Område/EnhetAnsvarlig
SamfunnsutviklingNMA
- Enhet Kultur
- Enhet Plan- og byggesak
- Enhet Eiendom og teknisk
Oppvekst og integreringINLU
- Enhet bosetting, opplæring og inkludering
- Enhet Risør barneskole
- Enhet Risør ungdomsskole
- Enhet Hope oppvekstsenter
- Enhet Søndeled skole
- Enhet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
- Enhet Trollstua barnehage
- Enhet Fargeskrinet barnehage
Helse og omsorgBHA/PCA
- Enhet Omsorg
- Enhet Habilitering
- Enhet Helse
- Enhet NAV
Sist endret 15.01.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Trond Aslaksen

Rådmann
Telefon :37 14 96 19
Mobil :414 21 414
E-post :trond.aslaksen@risor.kommune.no
Trond Aslaksen
Planer (1)
Login for redigering Login for redigering