Rådmannen og rådmannens stab

Rådmannsgruppens ansvarsområder RGR: rådmannsgruppen (alle, inkludert økonomisjef Halvor Halvorsen og personalsjef Mette-Marit Salvesen), TRAS: rådmann Trond Aslaksen, NMA: kommunalsjef Nils Martin Andersen; ASH: kommunalsjef Aase Synnøve Hobbesland; INLU: kommunalsjef Inger S. Bømark Lunde
Rådmannsgruppens ansvarsområder
Oppgaver/ansvarAnsvarlig
Strategisk overordnet lederansvarRGR
Overordnet samfunnsutviklingRGR
Interkommunalt/regionalt samarbeidRGR
NæringTRAS
Hovedkontakt mellom politisk og administrativt nivåTRAS
OrganisasjonsutviklingTRAS
Informasjon/kommunikasjonNMA
BeredskapNMA
Boligkoordinerende Enhet (BKE)NMA
PlanforumNMA
Internkontroll, HMS og TjenestekvalitetASH
Koordinerende Enhet (KE)ASH
Stabsfunksjoner
StabsfunksjonerAnsvarlig
PersonalsjefTRAS
ØkonomisjefTRAS
NæringssjefNMA
SamfunnsplanleggerNMA
ByantikvarNMA
RådgiverNMA
Skolefaglig rådgiverINLU
Barnehagefaglig rådgiverINLU
Spesialpedagoger barnehageINLU
LogopedINLU
KommuneoverlegeASH
Enheter
Område/EnhetAnsvarlig
SamfunnsutviklingNMA
- Enhet Kultur
- Enhet Plan- og byggesak
- Enhet Eiendom og teknisk
Oppvekst og integreringINLU
- Enhet bosetting, opplæring og integrering
- Enhet Risør barneskole
- Enhet Risør ungdomsskole
- Enhet Hope oppvekstsenter
- Enhet Søndeled skole
- Enhet Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
- Enhet Trollstua barnehage
- Enhet Fargeskrinet barnehage
Helse og omsorgASH
- Enhet Omsorg
- Enhet Habilitering
- Enhet Helse
- Enhet NAV
Sist endret 15.01.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Trond Aslaksen

Rådmann
Telefon :37 14 96 19
Mobil :414 21 414
E-post :trond.aslaksen@risor.kommune.no
Trond Aslaksen
Planer (1)
Login for redigering Login for redigering