Retningslinjer for bruk av sosiale medier for ansatte i Risør kommune

Facebook logo - Klikk for stort bilde Risør kommune erkjenner både mulighetene og utfordringene i bruken av sosiale medier. Alle medarbeidere i Risør kommune har ytringsfrihet, men også et ansvar for at taushetsplikten blir overholdt og at brukeres og kollegers personvern blir ivaretatt. Det er derfor viktig å ha klare retningslinjer som gjelder for bruken av sosiale medier for deg som er ansatt i Risør kommune.

Forholdet til brukere (innbyggere/pasienter/elever m.v.)

 • Taushetsplikten gjelder fullt ut i sammenheng med sosiale medier og skal alltid overholdes. Dette innebærer blant annet:

 • Ikke publisér helse- og personopplysninger

 • Vær bevisst dersom du legger ut bilde/video fra arbeidsplassen. Pass på at ikke personer som ikke har gitt samtykke til det kan bli identifisert

 • Vær varsom med å fortelle/videreformidle pasient-/brukerhistorier. Selv i en anonymisert form kan individuelle særtrekk gjøre at personer identifiseres eller gjenkjennes - da brytes taushetsplikten

 • Ved videreformidling av personopplysinger må samtykke innhentes fra vedkommende

 • Vær varsom med forbindelser med pasienter/elever/brukere eller deres pårørende fra din personlige side i sosiale medier. Skal man avslå en kontaktforespørsel, kan følgende tekst tilpasses og benyttes: “Takk for henvendelsen om å bli satt i forbindelse her på <sosialt medium>! Dessverre må jeg avslå tilbudet ditt. Det kan noen ganger være vanskelig å gjøre gode, faglige vurderinger og gi behandling/undervisning/tjenester til noen en også har et personlig forhold til. De ansatte i Risør kommune frarådes generelt å ha nåværende eller tidligere pasienter/elever/brukere som forbindelser på <sosialt medium>. Jeg håper du har forståelse for dette. Med vennlig hilsen <NN>”

 • Utvis varsomhet i de tilfellene tidligere eller nåværende pasienter/elever/brukere er i samme nettverk som deg.

Forholdet til Risør kommune som din arbeidsplass

 • Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men husk på hvor du jobber. Tenk gjennom konsekvensene for Risør kommune før du publiserer noe som omhandler din egen arbeidsplass.

 • Selv om du ytrer deg som privatperson, kan det være lett for andre å tenke at ytringen representerer Risør kommune. Hold debatter på et saklig nivå. Gjør det klart at du uttaler deg på egne vegne, særlig i faglige og politiske spørsmål. I beredskaps- eller krisesituasjoner er det Risør kommunes ledelse som skal orientere omverdenen.

 • Får du spørsmål om Risør kommune eller Risør kommunes syn i aktuelle saker via sosiale medier – tenk gjennom om dette er noe du bør svare på selv, eller om du skal henvise til ledelsen.

 • Forhold deg til Risør kommunes etiske reglement (Se Arbeidsreglement for ansatte i QM+)

 • Unngå å benytte Risør kommunes logo, arbeidsantrekk eller på annen måte gi inntrykk av at en side på et sosialt medium representerer en offisiell kanal for Risør kommune.

 • Vær bevisst på bruken av jobb-e-postadresse i sosiale medier.

 • Vær forsiktig med å eksponere interne forhold på arbeidsplassen. Risør kommune har rutiner for varsling - disse skal følges.

 • Vær bevisst din lojalitetsplikt som arbeidstaker.

 • Som hovedregel skal den ansatte samtykke til at virksomheten publiserer bilder av vedkommende i sosiale medier.

Forholdet til dine kolleger og medarbeidere i Risør kommune

 • Ikke publisér bilder av dine kolleger i arbeid eller dine kolleger - eller deres familiemedlemmer - i sammenhenger i regi av Risør kommune uten at vedkommende har samtykket.

Bruk av sosiale medier ansatte imellom

 • Det finnes ikke noen indre ”indre krets” på sosiale medier, og du må derfor ikke diskutere pasienter/elever/brukere i sosiale medier. 

 • Du må heller ikke diskutere arbeidssituasjonen på en slik måte at pasienter/elever/brukere kan gjenkjennes. 

 • Vær bevisst bruk av bilder også i lukkede grupper/passordbeskyttede sider

Generelle råd/nettvett

 • Vær forsiktig med å legge ut informasjon om deg selv som kan misbrukes av andre, f.eks. i forbindelse med id-tyveri, risiko for å bli trakassert eller sosial manipulering.

 • Vær varsom med forespørsler du mottar, de kan inneholde eller lenke til skadelig programvare.

 • Vær bevisst på hvordan du setter personverninnstillingene i tjenestene du benytter.
   

Sist endret 25.11.2013
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Malin Paust

Rådgiver
Telefon :37 14 96 26
Mobil :976 13 288
E-post :malin.paust@risor.kommune.no
Malin Paust
Login for redigering Login for redigering