Enhet for bosetting, opplæring og inkludering

Enhet for bosetting, opplæring og inkludering (EBOI) er ny i 2017. Etter bystyrevedtak i februar 2016 ble Voksenopplæringen (VIRK), bosetting av enslige mindreårige (EM) og Nav Flyktning organisert sammen, med en enhetsleder. Ansvaret i enheten er å sikre at vi oppfyller ulike lovverk for flyktninger og asylsøkere. Enheten skal i hovedsak forholde seg til introduksjonsloven, opplæringsloven og barnevernsloven.

Vi skal etablere gode integrerings- arenaer for alle. Våre flyktninger skal motta tjenester av god kvalitet, av kompetente ansatte. Enheten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å utvikle selvstendighet, samt leve- og bo kompetanse. Den enkelte skal ha en trygg, aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Organisering

For å tilstrebe en optimal organisering og samordne kompetansen som er i de ulike avdelingene samlokaliseres noen av tjenestene innen januar 2017. Målet er full samlokalisering av alle avdelinger.

Programrådgivere fra Nav Flyktning samordnes med driften på VIRK. Her er de nær brukere og blir en del av VIRK sin drift.

Flyktningkonsulentene blir en del av den totale bosettingtjenesten, sammen med bosetting enslige mindreårige på kommunehuset. Enslige mindreårige bosettes i kollektiver og voksne flyktninger og familier sikres egne boliger som eies eller leies av kommunen eller private.

Enheten selger tjenester innenfor opplæring til omkringliggende kommuner.

Sist endret 29.05.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Søs Nysted

Leder Enhet bosetting, opplæring og inkludering
Telefon :37 14 96 96
Mobil :916 64 620
E-post :sos.nysted@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering