Enhet for habiliteringstjenester

Habilitering er målrettet arbeid for å bygge opp og støtte funksjoner, samspill og livskvalitet hos mennesker med tidlig ervervede eller medfødte funksjonshemninger. Habiliteringstjenester ytes hovedsakelig av Enhet for habiliteringstjenester, og finnes via Tjenester A-Å eller kolonnen til høyre.

Enhetens oppdrag er å yte omsorgstjenester til mennesker som ikke kan dra omsorg for seg selv. Enheten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.

I hovedsak yter Habiliteringstjenesten tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming og/eller mennesker med autismediagnoser.

Det ytes målrettet miljøarbeid i leiligheter, bofellesskap og barnebolig. Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en arbeidsprosess, som skal lede fram til endringer i retning av et bedre liv for dem som mottar tjenester. 
Det målrettede miljøarbeidet ytes i form av: omsorg, helsehjelp, praktisk bistand, praktisk bistand og opplæring, atferdskorrigerende tiltak, dagtilbud (arbeids- og aktivitetstilbud) og fritidsaktiviteter.
Den enkelte bruker leier leilighet og dekker sine utgifter til livsopphold ved hjelp av uføretrygd, bostøtte og lignende støtteordninger.

Det ytes også avlastning til utviklingshemmede barn og voksne som bor hjemme. Avlastningen er primært ment å være avlastning til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

I tillegg administrerer enheten brukerstyrt personlig assistanse (BPA), omsorgslønn, støttekontakter og  koordinatorer.

Tjenesteområdet er organisert i tre avdelinger: Se tjenestesteder til høyre.

linken_farger.jpg - Klikk for stort bilde

Sist endret 16.02.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Bjørn Haugersveen

Enhetsleder Helsetjenester
Telefon :37 14 97 33
Mobil :911 31 590
E-post :bjorn.haugersveen@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering