Enhet for omsorgstjenester

Enheten organiserer tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, omsorgslønn, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), trygghetsalarmer, psykisk helse, miljøtjenester, legetjenester, fysio-og ergoterapi, ambulerende vaktmester, syn-og hørselskontakt, dagsenterdrift, dag-og aktivitetssenter, kjøkkendrift, vaskeri, kantiner, matombringing, boligtildeling og sykehjemsplasser.

Informasjon om tjenestene finnes gjennom menypunktet Tjenester A-Å i toppmenyen, eller via venstremenyen.
 

Enheten har fire avdelinger

 

Avdeling for hjemmetjenester
• Avdeling for psykisk helse - og rehabilitering
Avdeling for somatikk
Avdeling for personer med demens

 

Hospitering Enhet for omsorg, informasjon og program:

Frydenborgsenteret - Klikk for stort bilde

Sist endret 02.05.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Per Christian Andersen

Leder Enhet omsorg
Telefon :37 14 97 09
Mobil :916 27 993
E-post :Per.Christian.Andersen@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering