Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller. Les mer om dette, kriterier, målgruppe og annet i tjenestebeskrivelse for PP-tjenesten.

Skjema for henvisning til PPT

Kontaktinformasjon

 

Postadresse

PPT for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune
Postboks 158
4952 Risør

 

Elever i videregående skole betjenes av PPT for Aust-Agder fylkeskommune.

Interkommunalt samarbeidsorgan

PPT er en lovpålagt tjeneste for kommuner. Den kan være organisert som egen tjeneste eller som et interkommunalt tjenestetilbud. I Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad er vi organisert som en interkommunal tjeneste.
Les mer om det interkommunale samarbeidsorganet for PPT.

Informasjon om PPT på flere språk

Utdanningsdirektoratet har laget informasjon om PPT på flere språk  

Sist endret 05.01.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Gro Ekeberg

Leder PPT
Telefon :414 57 810
E-post :gro.ekeberg@risor.kommune.no
Skoler i Risør kommune (1)
Relaterte linker (1)
Login for redigering Login for redigering