Dokumenter og linker til politisk arbeid

Dokumenter og annet som er relevant for politikerne i forbindelse med dialogmøter/verksteder. Se også Presentasjoner i styrer, råd og utvalg.

Store vedlegg til saker til politisk behandling legges ut her av hensyn til samlet nedlastingstid av møteinnkallingen. Tilhørende saksfremstillinger finnes som vanlig under Møteinnkallinger/-protokoller. Her vil også dokumentene nedenfor finnes etter at møtene er avholdt og sakene er protokollført.

Til møte i Miljø- og teknisk komite 10. mai og i Bystyret 24. mai

Bopliktsrapport 2011 i Risør kommune (PDF, 8 MB), vedlegg til saken “Opprettholde, endre eller eller oppheve dagens kommunale bopliktforskrift”

 

Andre sentrale dokumenter

Kommunereformen - Rapportering til fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Brev til fylkesmannen (PDF, 233 kB) (oversendes 1.juli 2016)

Vedlegg:

1. Oversikt over viktige politiske vedtak i perioden.

a) Vedlegg: Utredning 0-alternativet (Risør kommune fortsetter for egen kommune) (PDF, 2 MB)

b) Vedlegg: Prosessplan, kommunereform vår 2016 (PDF, 196 kB)

2. Oversikt over prosessene kommunen har deltatt i m/dokumentliste

a) Vedlegg: Kommunereformsaker i det interkommunale samarbeidet Østre Agder 2014-2016 (PDF, 295 kB)

b) Vedlegg: Referat fra forhandlingsmøte 1, 9. mars 2016 (PDF, 495 kB)

c) Vedlegg: Referat fra forhandlingsmøte 2, 16-17. mars 2016 (PDF, 532 kB)

d) Vedlegg: Referat fra forhandlingsmøte 3, 6.-7 april 2016 (PDF, 585 kB)

e) Vedlegg: Signert intensjonsavtale 5K-øst (PDF, 324 kB)

f) Vedlegg: Signert intensjonsavtale 4K-øst (PDF, 324 kB)

g) Vedlegg: Protokoll fra folkeavstemming 30. mai 2016 i Risør kommune (PDF, 233 kB)

h) Vedlegg: Referat fra forhandlingsmøte Risør + Gjerstad 15. juni. (PDF, 185 kB)

i) Vedlegg: Utredninger i Østre-Agder-samarbeidet: 6K, Østregionen og E18-kommunen. (PDF, 5 MB)

4. Resultatrapporter fra innbyggerundersøkelser og folkeavstemninger

a) Vedlegg: Resultat fra innbyggerundersøkelsen til Østre Agder, høst 2015 (PDF, 596 kB)

b) Vedlegg: Resultat fra innbyggerundersøkelsen til 4K-øst, mai 2016 (PDF, 979 kB)

6. Andre forhold: grensejusteringer, interkommunalt samarbeid, andre utredninger etc.

a) Vedlegg: Samarbeid på tvers, en oversikt over interkommunale samarbeid i Østre Agder 2009. (PDF, 2 MB)

 

Kostra-analyse: Kartlegging av administrasjonskostnader (PPTX, 391 kB)- Framlagt for Formannskapet 21.1.2016

SSB - Kostratall: Kartlegging av administrative kostnader (XLSX, 85 kB)- Framlagt for Formannskapet 21.1.2016

Fylkesmannens kommunebilde 2015 - Risør kommune

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet ( 2015 – 2020) - lansert av Helseminister Bernt Høie under Arendalsuka 2015

Risørs historie - forprosjekt jubileumsbokverk - Sveinung Boye

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) for Kvartalet  (PDF, 14 MB) - NIKU 2014

Østre Agder Samfunnsanalyse (PDF, 899 kB) - Telemarksforskning 2014

Kommuneplanprosess 2012-2014

Østre Agders politikerseminar med Sørlandet sykehus 27. november 2013.

Risør kommunes Planstrategi

Folkehelseprofil for kommunene - Folkehelseinstituttet

Regional Monitor (PDF, 6 MB) - Agderforskning

Sist endret 03.05.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering