Dokumenter og linker til politisk arbeid

Dokumenter og annet som er relevant for politikerne i forbindelse med dialogmøter/verksteder. Se også Presentasjoner i styrer, råd og utvalg.

Store vedlegg til saker til politisk behandling legges ut her av hensyn til samlet nedlastingstid av møteinnkallingen. Tilhørende saksfremstillinger finnes som vanlig under Møteinnkallinger/-protokoller. Her vil også dokumentene nedenfor finnes etter at møtene er avholdt og sakene er protokollført.

Helsehus: oversikt over politiske vedtak og utredninger 2014 - 2017

I oversikten nedenfor framkommer relevante vedtak for helsehus-saken i Risør kommune i perioden oktober 2014 til desember 2017.

Klikk her for en oversikt over saker, vedtak og tilhørende vedlegg (PDF, 429 kB)

Vedlegg 1 Sep 2014 Særutskrift bystyrebehandling Utredning om samlokalisering av helsetjenester (PDF, 132 kB)

Vedlegg 2 Sep 2014 Utredning Samlokalisering av helsetjenester (PDF, 3 MB)

Vedlegg 3 Juni 2015 Særutskrift bystyrebehandling Mulighetsstudie for samlokalisering Tjennasenteret (PDF, 184 kB)

Vedlegg 4 Juni 2015 Mulighetsstudie Tjennasenteret Rambøll (PDF, 20 MB)

Vedlegg 5 Mars 2016 Særutskrift bystyrebehandling Samordning av helsetjenester (PDF, 164 kB)

Vedlegg 6 Mars 2016 Utredning: Samordning av helsetjenester (PDF, 5 MB)

Vedlegg 7 April 2016 Særutskrift bystyrebehandling Plassering av helsehus (PDF, 722 kB)

Vedlegg 8 April 2016 Utredning: Plassering av helsehus (PDF, 5 MB)

Vedlegg 9 Des 2016 Særutskrift bystyret Behov for nye utredninger (PDF, 461 kB)

Vedlegg 10 Des 2016 Tilbud mulighetsstudie, Tjenngata 9 Rambøll (PDF, 322 kB)

Vedlegg 11 A Redegjørelse fra kommunelegen Bystyret mars 2017 (PDF, 151 kB)

Vedlegg 11 B Redegjørelse fra kommunelegen Artikkel mars 2017 (PDF, 401 kB)

Vedlegg 12 Juni 2017 Særutskrift bystyrebehandling Utredning Tjenngata 9 og Sørlandet helsepark (PDF, 1004 kB)

Vedlegg 13 Uttalelser fra fysio, leger, tannhelse, helsestasjon, nav og Erik Grorud ang. helsehus (PDF, 2 MB)

Vedlegg 14 Juni 2017 Mulighetsstudie Tjenngata 9 Rambøll (PDF, 5 MB)

Vedlegg 15 Juni 2017 Mulighetsstudie Sørlandet Helsepark Rambøll (PDF, 476 kB)

Vedlegg 16 Sep 2017 Særutskrift Bystyre, Prosjektplan for forprosjektfasen (PDF, 287 kB)

Vedlegg 17 Sep 2017 Prosjektplan forprosjektfase (PDF, 773 kB)

Vedlegg 18 Des 2017 Særutskrift bystyrebehandling Underskriftskampanje mot helsehus på Tjenna (PDF, 150 kB)

Til møte bystyremøte 22. mars 2018

Vedlegg til reguleringsplan Bommyr:

Vedlegg. Sluttbehandling

Til møte i Miljø- og teknisk komite 13. desember

Vedlegg til detaljreguleringsplan Sørbudal:

Innspill til begrenset høring

Innspill til offentlig høring

 

Parkeringsplan Innspill som er inkludert i planen:

Innspill 2: Åge Selseth (PDF, 40 kB)

Innspill 3 Risør Frikirke (PDF, 92 kB)

Innspill 4 Tangen vel 12 juni (PDF, 703 kB)

Innspill 5 Hartvig Opsjøn (PDF, 139 kB)

Innspill 6 Sørlandsporten Næringshage v/Michel Esnault (PDF, 158 kB)

Innspill 7 Stig Wang (PDF, 79 kB)

Innspill 8 Tangen vel 7 sep (PDF, 90 kB)

Innspill 9 Jan Anders Høglund (PDF, 67 kB)

Innspill 10 Lauritz Ringdal (PDF, 44 kB)

Innspill 11 Agder Politidistrikt (PDF, 231 kB)

Innspill 12 Tangen vel 7 november (PDF, 120 kB)

Innspill 13 Tjenna og Trekta vel v/Flemming Knutsen nr 1 (PDF, 86 kB)

Innspill 13 Tjenna og Trekta vel v/Flemming Knutsen nr 2 (PDF, 90 kB)

Innspill 14 Inger G. T. Hansen (PDF, 59 kB)

Innspill 15 Fjellgata v/Nils Vibe (PDF, 190 kB)

Innspill 16 Tillitsvalgte v/Kay Henning Holum (PDF, 703 kB)

Innspill 17 Helsestasjonen (PDF, 487 kB)

Innspill 18 Hasdalen vel Epost (PDF, 54 kB)

Innspill 18 Hasdalen vel Vedlegg (PDF, 181 kB)

Innspill 19 Urbakken og Buvikveien v/Knut Henning Thygesen (PDF, 102 kB)

Innspill 20 Kjetil Haukvik (PDF, 68 kB)

Innspill 21 Kamperhaug og Øvregata vel v/Ellen Prebensen og Kari Vibe (PDF, 75 kB)

Innspill 22 Jernia v/Espen Henriksen Parkering ved Stalltomta (PDF, 59 kB)

Innspill 23 Jernia v/Espen Henriksen Parkering i sentrum (PDF, 61 kB)

Innspill 24 Statens vegvesen (PDF, 70 kB)

Innspill 25 Risør by AS inkludert innspill 26 Vinmonopolet og innspill 27 Sport 1 (PDF, 77 kB)

Innspill 29 Beisland Blomster (PDF, 156 kB)

Innspill 30 Aust-Agder fylkeskommune (PDF, 389 kB)

Innspill 31 Fylkesmannen i Agder (PDF, 193 kB)

Innspill 33 Risør by AS på vegne av Terje Larsen (PDF, 87 kB)

 

Andre sentrale dokumenter

Kommunereformen - Rapportering til fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (oversendt 1.juli 2016)

Kostra-analyse: Kartlegging av administrasjonskostnader (PPTX, 391 kB)- Framlagt for Formannskapet 21.1.2016

SSB - Kostratall: Kartlegging av administrative kostnader (XLSX, 85 kB)- Framlagt for Formannskapet 21.1.2016

Fylkesmannens kommunebilde 2015 - Risør kommune

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet ( 2015 – 2020) - lansert av Helseminister Bernt Høie under Arendalsuka 2015

Risørs historie - forprosjekt jubileumsbokverk - Sveinung Boye

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) for Kvartalet  (PDF, 14 MB) - NIKU 2014

Østre Agder Samfunnsanalyse (PDF, 899 kB) - Telemarksforskning 2014

Kommuneplanprosess 2012-2014

Østre Agders politikerseminar med Sørlandet sykehus 27. november 2013.

Risør kommunes Planstrategi

Folkehelseprofil for kommunene - Folkehelseinstituttet

Regional Monitor (PDF, 6 MB) - Agderforskning

Sist endret 12.03.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering