Kommunesamarbeidet Østre Agder

Østre Agder er et interkommunalt samarbeidsforum for kommuner i regionen. De deltakende kommuner er Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. 

Østre Agder er en arvtaker etter det opprinnelige 8-K samarbeidet, der også Grimstad kommune deltok. Gjennom en lengre prosess mellom de deltakende kommuner, som bl.a. innebefattet felles kommunestyresamling for alle kommunene, samt en utredning i regi av Agderforskning, ble det valgt å videreføre samarbeidet, etter at kommunene hadde behandlet viljeserklæring om videre samarbeid.

Samarbeidet er regulert gjennom egne vedtekter, med hjemmel i kommunelovens §27.

Styret i Østre Agder vedtok felles Strategidokument - for utvikling av Østre Agder-samarbeidet (PDF, 789 kB) 10. juni 2011. Bystyret sluttet seg til strategidokumentet 16. juni 2011 (PS 53/11).

Se Østre Agders hjemmeside for mer informasjon.

 

Sist endret 18.09.2013
Fant du det du lette etter?
Hjemmeside (1)
Login for redigering Login for redigering