Møteinnkallinger og protokoller

• Utgangspunkt: Komiteene har møte to uker før og formannskapet en uke før bystyret.

• Møtene er ordinært på torsdager med møtestart kl. 17:00. Andre dager/klokkeslett er angitt i møteplanen, se nederst på denne side.

• Dersom det skal være Åpen spørretid eller Spørrerunde før bystyrets møte, starter dette kl. 16.00. Det samme gjelder dersom det skal gis orienteringer før møtet åpnes formelt.

• Bystyret avholder sine møter på Rådhuset, mens formannskapet har sine møter på Kommunehuset. Alle møtene overføres på internett via kommunens hjemmeside.

• Komiteene avholder sine møter samtidig på Kommunehuset.

• Innkallingene til møtene skal i tillegg gjøres elektronisk, også ved endring og flytting av møter. Start- og sluttidspunkt settes i den elektroniske innkallingen.

• Eldrerådet har møter på Kommunehuset tirsdager kl. 13:00, to dager før de ordinære bystyremøtene.

• Kommunalt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møter torsdager kl. 13.00, samme dag som formannskapet.

Møteplan for bystyret, formannskapet og komiteene 2018 (PDF, 381 kB)(vedtatt 30. november, PS 102/17)

Sist endret 13.12.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering