Møteinnkallinger og protokoller

• Utgangspunkt: Komiteene har møte to uker før og formannskapet en uke før bystyret.

• Møtene er ordinært på torsdager med møtestart kl. 17:00. Andre dager/klokkeslett er angitt i møteplanen, se nederst på denne side.

• Dersom det skal være Åpen spørretid eller Spørrerunde før bystyrets møte, starter dette kl. 16.00. Det samme gjelder dersom det skal gis orienteringer før møtet åpnes formelt.

• Bystyret avholder sine møter på Rådhuset, mens formannskapet har sine møter på Kommunehuset. Alle møtene overføres på internett via kommunens hjemmeside.

• Komiteene avholder sine møter samtidig på Kommunehuset.

• Innkallingene til møtene skal i tillegg gjøres elektronisk, også ved endring og flytting av møter. Start- og sluttidspunkt settes i den elektroniske innkallingen.

• Eldrerådet har møter på Kommunehuset tirsdager kl. 13:00, to dager før de ordinære bystyremøtene.

• Kommunalt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møter torsdager kl. 13.00, samme dag som formannskapet.

Sist endret 02.01.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering