Ordfører

Ordfører i Risør kommune i perioden 2015 - 2019 er Per Kristian Lunden (Ap).

Varaordfører er Elen Lauvhjell (Ap)

Risør kommune er bra! Det er min og de andre lokalpolitikernes oppgave å gjøre kommunen enda bedre.

Vi vil at flere flytter til kommunen. Da må vi ha mange arbeidsplasser, gode boligområder, godt samferdselstilbud, et variert kulturtilbud, gode skoler og oppvekstvilkår og lett tilgang til rekreasjon og en aktiv fritid på land og til vanns. Alt dette har Risør kommune faktisk. Men politikerne må tro på at alt kan forbedres og fornyes i forhold til nye generasjoners krav og ønsker.

Jeg trenger folks hjelp til å bli en best mulig ordfører. Ta kontakt med meg på e- post, på Facebook, telefon, eller møt opp på popp-opp kontoret.

Jeg setter også stor pris på å bli invitert til arbeidsplasser, foreninger, institusjoner og til andre grupper. Dette kan lære meg mer om hvordan alle som bor i kommunen har det og hvordan jeg og andre politikere kan bidra til å rette på det som kunne vært bedre.

Per Kr. Lunden under Kulturnatt.jpg

Mandag 30. oktober flytter ordfører Per Kristian Lunden med seg mobiltelefon og bærbar pc til Sørlandsporten kafeteria på Akland. Mellom klokka 15 og 18 tar ordføreren i mot besøk uten forhåndsavtale av alle som ønsker en prat om store og små temaer. 

Onsdag 18. oktober flytter ordfører Per Kristian Lunden med seg mobiltelefon og bærbar pc til Risør By AS sine lokaler på Torvet 1 (turistkontoret). Mellom klokka 12 og 15 tar ordføreren i mot besøk uten forhåndsavtale av alle som ønsker en prat om store og små temaer. Siden møtestedet er midt i Risør sentrum er det naturlig å komme med innspill til sentrumsutvikling og sentrumsutvalgets arbeid, men alle mulige temaer kan tas opp. 

Per Kr. Lunden under Kulturnatt.jpg

- Jeg vet ikke hvor stort behovet er for slike møtesteder, men det skader ikke å prøve noen popp-opp kontordager rundt i kommunen i høst og vår. Jeg oppfatter at jeg er rimelig lett tilgjengelig for møter og samtaler året rundt og får også mange innspill og henvendelser via telefon, tekstmeldinger og sosiale medier i tillegg til når folk ellers treffer meg, sier ordfører Per Kristian Lunden. Han minner om at han både tar innspill til politiske saker og prioriteringer, men er også en ombudsperson for alle som føler seg oversett eller dårlig behandlet av kommunen. Det er også hyggelig når folk kommer med skryt og positive tilbakemeldinger til politikerne og kommunens ansatte.

Kulturpris 2016 - foto Ole Henrik Hansen AAB.JPG

Risør kommune deler hvert år ut en kulturpris for utført innsats innen kulturlivet. Prisen gis til enkeltpersoner, grupper eller foreninger og institusjoner, amatører eller profesjonelle som har sin aktivitet i Risør kommune. Prisen er et diplom og 15 000 kroner. Risør kommune har i år mottatt en rekke gode forslag til kulturprisvinnere og Kulturkomiteen hadde en krevende jobb med å velge. Til slutt satt de igjen med en svært verdig vinner, foreslått av flere. 

Velkommen til en tradisjonell og viktig markering av frigjørings- og veterandagen i Risør 8. mai. Kongelige Norske Marines Musikkorps deltar på arrangementet som foregår her i Risør sentrum og seinere i Konvoibyen. Vi setter nok en gang stor pris på besøket av dette korpset som har nære forbindelser til Risør. Etter minnemarkeringen her på Solsiden blir det konsert med Marinemusikken på Torvet. 

Sveinung.jpg

Ved Sveinung Jørundlands bortgang har Risør kommune mistet en av våre viktigste samfunnsutviklere. For mange var Sveinung selve ”kommunen”. I alle fall den delen som handlet om reguleringsplaner, utbygging, boliger, vei, vann, kloakk, kort sagt alt det tekniske fra A til Å. Eller fra avkjørsel til ålegras, som den kunnskapsrike og detaljorienterte Svein Jørundland kanskje ville ha konkretisert det. 

Trebåtfestival 2014

Velkommen til Risør og velkommen til Risør Trebåtfestival 6. til 8. august 2015. Folkefesten Risør Trebåtfestival er i gang og alle er velkomne - enten de har reist langt eller ikke reist i det hele tatt. En spesiell velkommen til de som har reist litt, fra nabokommunene våre Gjerstad, Vegårshei, Kragerø, Tvedestrand, Åmli, Arendal og Grimstad.

Prosjektstipend 2015 Mari Nymoen Nilsen Foto Ove Espe AAB.jpg

Risør kommune deler hvert år ut et prosjektstipend på 30 000 kroner. Stipendet skal tildeles skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur. Prosjektstipendet tildeles kunstnere som har sin kunstneriske aktivitet knyttet til Risør kommune. Prosjektstipendet skal gi kunstnere mulighet til å fordype seg i en ide for en kortere periode. I 2015 tildeles prisen Mari Nymoen Nilsen.

Unge talenter 2015

Risør kommune har siden 2003 tildelt stipend til unge talenter innen musikk, visuell kunst, drama, litteratur og idrett. Stipendene blir tildelt etter søknad og aldersgrensen er til og med 19 år. Ett stipend deles ut innen musikk, drama, litteratur eller visuell kunst og ett stipend innen idrett. Stipendet på 10 000 kroner (oppjustert fra 5000 i 2014) er en honnør til den utvikling utøveren har vist og et ønske om å stimulere til videre innsats. 

Konvoibyen

Alle militære veteraner fra andre verdenskrig, FNs fredsbevarende styrker og andre internasjonale operasjoner inviteres til mottakelse og konsert med Marinemusikken i Risørhuset på frigjøringsdagen 8. mai. Det er ordføreren som på vegne av Risør kommune inviterer de lokale veteranene. I følge Forsvarsdepartementets beregninger er det over 50 militære veteraner bosatt i Risør.

Konvoibyen Ramsdals.jpg

På årsmøtet til Skagerak Boligstiftelse (Konvoibyen) mandag 5. mai ble Else-Margrethe og Hans Olav Ramsdal hedret for trofast innsats for Konvoibyen gjennom 45 år. 

Moen Trim og Kultur juni 2014 (06).JPG

I dag feires Kystens Dag langs hele Norges lange kyst. Jeg tror det er få som har så fine rammer som oss i Risør. Båtbyggeriene på Moen er ikke bare en kulisse, men et levende kystkultursenter og et aktivt minne om kystkulturen. Her er fortsatt et aktivt trebåtbyggeri og stadig kommer nye formidlingsprosjekter om kystkulturen. I år kan vi for eksempel glede oss over den nye boka om marinefartøyet KNM Tista som ble sjøsatt med festivitas her på Moen for nøyaktig 60 år siden. Minesveiperen var et fellesprosjekt mellom båtbyggeriene på Moen og viste tydelig kapasiteten og kompetansen som båtbyggerne her kunne mønstre.

BeyondRisør 2014.JPG

Jeg blir av og til spurt om hva BeyondRisør egentlig er og hvorfor vi som kommune satser penger og stor innsats på dette arrangementet. Burde vi ikke heller brukt penger på sykehjemsplasser, skole og barnehage? 

Stipend til unge talenter 2014

Risør kommune har siden 2003 tildelt stipend til unge talenter innen fagene musikk, visuell kunst, drama, litteratur og idrett. Stipendene blir tildelt etter søknad og aldersgrensen er til og med 19 år. Ett stipend deles ut innen musikk, drama, litteratur eller visuell kunst og ett stipend innen idrett. Stipendet på 10 000 kroner* er en honnør til den utvikling utøveren har vist og et ønske om å stimulere til videre innsats.

Kulturnatt 2014

Risør skal vokse. Kulturnatta er kvelden og natta som plutselig har vokst noe veldig. Som om vi har inntatt et slags kulturelt veksthormon. Vi får plutselig en slags storbyfølelse. Det skjer så mye i byen at vi ikke rekker å få med oss alt sammen. Folk i alle aldre er ute i gatene. Kulturnatta er dagen da absolutt ingen tør å antyde at ”det skjer ingenting i Risør”. Det faller bare så fullstendig på sin egen urimelighet.

frivillighetspris 2013 Asbjørn Pedersen.jpg

Årets Frivillighetspris tildeles en person som gjennom et langt liv har gitt mye av seg selv og sin tid til frivillig arbeid. Det er mange som har hatt nytte og glede av prisvinnerens arbeid. Han har mange talenter og er veldig nevenyttig og praktisk anlagt. 

Arbeidsmiljøprisen 2013 Bodil Gammelsæter. AAB.jpg

Prisvinneren har med sitt vinnende vesen og gode holdninger bidratt til å fremme omsorgsenheten og hjemmetjenesten på en flott måte.

Stemmerettsjubileet 2013

Vi har mange å takke - både kvinner og menn - for at kvinner i Norge fikk stemmerett i 1913. Jeg skal ikke gå igjennom hele historien, men bare minne om at de som kjempet for kvinners stemmerett i 1913 fikk helt rett - i ettertidens historiske lys. Selvsagt skal kvinner ha stemmerett. De som mente at kvinner ikke hadde noe i politikken å gjøre tok fullstendig feil. 

INDEX Award 2013

Index og Risør Verden er blitt mindre og mer global. Det gir nye muligheter for samarbeid. Geografisk avstand er ingen hindring. Heller ikke ulikhet i størrelse, rikdom eller livssyn. Ved å reise slås vi oftere av hvor mye vi har felles heller enn hvor mye som er forskjellig.

Konvoibyen

Ordførerens tale i Fredsparken, ved lunsjen og ved kransenedleggelsen lørdag 3. august. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen var hovedtaler da Konvoibyen, Aktive Fredsreiser og Risør Trebåtfestival gikk sammen om arrangement i Fredsparken og Konvoibyen til ære for norske krigsseilere.

Kammermusikkfest

Først og fremst. Velkommen til Risør og velkommen til kammermusikkfest. Jeg ønsker å følge tradisjonen med å anerkjenne at Risør kammermusikkfest er en internasjonal begivenhet med gjester fra mange land. La meg derfor fortsette i et språk som alle forhåpentligvis forstår. 

Båtbyggeriene på Moen Kystens dag

Risør og kystkultur hører sammen. Hele vår kommune er full av kystkulturminner. Vi har tre fine fjorder og en vakker skjærgård. Det vil si usedvanlig mye kystlinje. 

Magnhild Hagelia

Magnhild Hagelia var en foregangskvinne som fortjener stor oppmerksomhet ved stemmerettsjubileet i år. Jeg er glad for at Gjerstad kommune hedrer minnet om Magnhild Hagelia på en så fin måte. Og jeg er glad for at Risør kommune også får være med på markeringen. Magnhild Hagelia fortjener oppmerksomhet i Gjerstad, i nabokommunene, i Aust-Agder fylke og i hele landet.

 

17. mai 2013 ordførerens hilsen på torvet

Gratulerer med dagen

 

17. mai 1814 ble medlemmene av Riksforsamlingen på Eidsvoll enige om den endelige versjonen av Norges grunnlov. Jeg skal ikke si noe mer om 1814 nå. Eller “1814 og alt det der”, som noen kaller det. Det venter vi med til neste år. Da markerer vi at det er 200 år siden vi fikk vår grunnlov.

Gratulerer med dagen. 17. mai 1814 ble medlemmene av Riksforsamlingen på Eidsvoll enige om den endelige versjonen av Norges grunnlov. Jeg skal ikke si noe mer om 1814 i dag. Eller “1814 og alt det der”, som noen kaller det. Det venter vi med til neste år. Da markerer vi at det er 200 år siden vi fikk vår grunnlov og vår løsrivelse fra Danmark. Vi kunne i grunnloven kalle oss selvstendige, selv om vi kom i personalunion med Sverige under en felles konge til 1905.

Bystyret på 3 minutter

Bystyrekartet på tre minutter: Nå er det mulig å sette seg raskt inn i de viktigste sakene som skal opp til diskusjon i Risør bystyre. Tre minutter bør klare seg for å lese igjennom kortversjonen av bystyrekartet, som ordføreren lager før hvert bystyremøte. 

Bystyret på 3 minutter

Fargeskrinet barnehage - Skoleorganisering - Skjenking ute - Ungdomsklubb - Risørbok

Flone Sengele 1

Gratulerer med dagen på den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Det er i år 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge. Men det var åpnet for begrenset stemmerett for kvinner ved kommunevalgene i 1901, 1904 og 1907. I 1907 ble de første kvinner valgt inn i bystyret i Risør. Det var (fru) Maren Bjørnsgaard og (frøken) Marie Sivertsen. I følge Tallak Lindstøls Risørhistorie var det ved valgene i årene fra 1910 til og med 1922 mange flere kvinner enn menn som stemte i Risør. Det sier nok mye om hvor sterkt kvinnene markerte seg i byen på den tida, da mange menn var sjøfolk og borte hjemmefra i lange perioder.

Svennepromosjon i Arendal kulturhus 15. februar 2013

Først vil jeg gratulere alle som i dag markerer at dere har gjennomført en fagutdanning. På vegne av alle ordførerne i Aust-Agder vil jeg takke dere for innsatsen dere har lagt ned i å lære et fag godt og grundig. Vi er stolte av dere og vi ønsker dere lykke til videre i yrkeskarriæren og livet.

Harald Opsjøn

Tidligere rektor Harald Opsjøn døde 4. januar 2013, 96 år gammel. Ved Harald Opsjøns bortgang har Risør mistet en av sine viktige samfunnsbyggere. Som lærer og skoleleder i private og offentlige skoler har Harald Opsjøn utviklet vårt lokale kunnskapssamfunn. Opsjøn var ikke bare lærer og rektor, men hadde alltid en overordnet ide om å utvikle og forbedre skolen. Dette perspektivet holdt han helt til han avsluttet sin yrkeskarriere som rektor ved Risør Gymnas/Risør videregående skole.

Helga Arntzen

Den 10. desember 1948 ble FNs Verdenserklæring og menneskerettigheter vedtatt. Menneskerettighetsdagen har vært markert siden 1950.

Havforskningskonferanse august 2012

I am as mayor happy to welcome you all to our town and the municipality of Risør. And I am glad that this conference attracts such a resourceful and international crowd.
Our relation to the sea has been essential to Risør through history.

Trebåtfestivalen 2012 Krigsseilerne

Risør Trebåtfestival dreier seg om sjøfart og kystkultur. Det er derfor naturlig at krigsseilerne trekkes fram og hylles under denne festivalen. Risør har også et spesielt ansvar for å minnes krigsseilernes innsats.

Trebåtfestival 2012 Rune Nylund Larsen Seil

Det er en stor glede for meg som ordfører i Risør å kunne åpne fotoutstillingen til Rune Nylund Larsen fra Søndeled. Rune er en av de mange profesjonelle og kreative kunstnerne vi er stolte over å ha i Risør. Vi er spesielt glade når våre kunstnere stiller ut i hjemkommunen.

Trebåtfestival

Risør er en vakker treby der havneområdet gir en unik ramme for en festival. Det er bare Risør som kan arrangere den originale trebåtfestivalen fordi det er bare vi som har denne arenaen. Samtidig deler vi mer enn gjerne denne trebåtfestivalen med så mange som mulig. Risør Trebåtfestival skal være en folkefest og vi er takknemlige for hver eneste en som besøker festivalen og byen. Vi vil gjerne at dere trives, blir lenge og gjerne kommer tilbake på nye besøk.

Villvin1

Risør er en kunst- og kulturby. Det kan vi først og fremst takke kunstgruppa Villvin for. Siden 1976 har Villvin satt sitt preg på byen, kommunen og Sørlandet.

Ved Minnestøtten

Jeg vil ønske alle velkommen til denne minnehøytideligheten her på kirkegården i Risør. Vi minnes de falne ved slaget i Lyngør 6. juli 1812. Spesielt ønsker jeg våre danske venner velkommen. Denne markeringen berører både Norge og Danmark sterkt og er et viktig minne i vår felles historie.

Kastellet

Det er en stor glede å kunne ønske alle nordiske seilere og andre gjester velkommen til Risør. Risør er en by og en kommune der seilere og seilbåter hører hjemme. De fleste av dere har vel allerede besøkt Risør Trebåtfestival, som arrangeres hvert år første helgen i august. Hvis noen, mot formodning, ikke har besøkt trebåtfestivalen, anbefaler jeg et besøk nettopp i år. Da er nemlig temaet for festivalen SEIL.

Kammermusikkfest

Kan en fest ha en fest? Ja så absolutt. I kveld har Risør Kammermusikkfest sin åpningsfest. Jeg vil gjerne takke kammermusikkfesten for igjen å ha planlagt en fantastisk festival. Som selv etter at vi bare har hatt en konsert - og en utstillingsåpning - tegner til å bli urolig bra.
Index: Award Exhibition i Risør

Til våre gjester: Velkommen til Risør. Til risørfolk: Velkommen til torvet i Risør
Jeg er stolt over at design- og næringslivstreffet ”BeyondRisør” med utgangspunkt i Risør har utviklet seg med så store internasjonale dimensjoner. Risør nevnes i samme åndedrag som storbyer vi normalt ikke har noen som helst grunn til å sammenligne oss med.BeyondRisør

Dear participants,

I am as mayor happy to welcome you all to our town and the municipality of Risør. And I am glad that BeyondRisør attracts such a resourceful and international crowd. Perhaps the local attendance could be a bit extended but you are all heartily welcomed.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Per Kristian Lunden (Ap)

Ordfører
Telefon :37 14 96 35
Mobil :916 48 522
E-post :Per.Kristian.Lunden@risor.kommune.no
Per Kristian  Lunden (Ap)
Login for redigering Login for redigering