Ordførerens uke 3 - 18

M32 - Det 13-årige løpet i grunnskolen  - Fylkessammenslåing - Tour des Fjords - Vigsler - Østre Agder - Agder Energi

M32

Mandag ettermiddag møter jeg sammen med næringssjefen ledelsen i den svenske virksomheten Aston Harald som eier seilkonkurranse M32. Risør hadde sin første M32-seilas i fjor og det er planer om et nytt arrangement i juli i år. Før eventuell kommunal støtte til seilasen i M32 avklares er det viktig at ubetalte regninger fra 2017 blir gjort opp så langt det er mulig. Dette er blant temaene vil vi ta opp på mandagens møte.

Det 13-årige løpet i grunnskolen

På bakgrunn av både Regionplan Agder 2020 og nasjonale føringer, har Aust-Agder fylkeskommune gjennom flere år hatt møter med alle kommunene i fylket om det 13-årige løpet i grunnopplæringen. Tirsdag er det et nytt møte i dette viktige samarbeidet i Risør. Erfaringene med samarbeidet og kommunemøtene er gode. På møtet vil fylkeskommunen gjennomgå og diskutere utvalgte data for videregående opplæring for kommunens elever fra grunnskolen. I år planlegger vi dessuten å legge ekstra vekt på informasjon og diskusjon rundt unge utenfor videregående opplæring. Jeg deltar på møtet sammen med komitéleder for barnehage, skole og inkludering, rådmannen, kommunalsjef og rektor ved ungdomsskolen.

Fylkessammenslåing

Arbeidet med fylkessammenslåing fra 1. januar 2020 foregår på mandag områder. Onsdag er det møte om perioden fram mot sammenslåingen for Aust-Agder revisjonsdistrikt som står for revisjon i Risør og de fleste andre kommuner i Aust-Agder pluss Aust-Agder fylkeskommune. Fylkesordføreren deltar også på møtet i Arendal.

Tour des Fjords

Onsdag kveld er det åpent informasjonsmøte om sykkelrittet Tour des Fjords som får en av startetappene fra Risør sentrum 23. mai. Møtet på Brygga vil først og fremst gi informasjon fra arrangøren, men også kommunen vil delta. Rittet vil føre med seg relativt store trafikkbegrensninger i perioder. Samtidig er det viktig å mobilere til en skikkelig folkefest både før og under rittet.

Vigsler

Kommunene har overtatt ansvar for borgerlige vigsler fra tingretten. Torsdag går vi gjennom prosedyrer for slike vigsler og hvilken informasjon vi skal gi til publikum. Bystyret har så langt gitt rådmannen vigselsrett i tillegg til ordfører og varaordfører som har fått denne retten direkte fra Stortinget. Det første halvåret blir en prøveperiode der det også er viktig å skjerme vigslerne for mye ekstra kvelds- og helgejobbing. Det første kommunale vigselen i Risør blir fredag ettermiddag. Da skal jeg vie et par fra Risør på rådhuset.

Østre Agder

Fredag er det styremøte i regionrådet Østre Agder i Arendal. Det blir utvilsomt mye diskusjon om nye vedtekter og ikke minst ny betalingsfordeling mellom kommunene. Forslag til betalingsfordeling gir lavere bidrag fra Arendal og Grimstad og høyere for de minste kommunene. Risør får omtrent den samme eller noe lavere kontingent enn i dag. Ellers vil utviklingen i det lokale arbeidsmarkedet bli en viktig sak på møtet.

Agder Energi

Forrige uke deltok jeg på vegne av eierkommunene i Agder Energi i samtaler med eierne i Skagerak Energi i Grenland og Statkraft på Nedre Vang gård ved Randsfjorden. Vi ble enige om å fortsette samtalene som kan ende opp med en fusjon mellom Agder og Skagerak. Men det er foreløpig altfor tidlig å si om dette blir det endelige resultatet. Arbeidsutvalget for eierne i Agder Energi møtes i Arendal fredag ettermiddag for å vurdere situasjonen for forberede videre samtaler.

Ordfører Per Kristian Lunden - Klikk for stort bilde

Sist endret 15.01.2018
Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering