Eldrerådet

Eldrerådet er et lovbestemt rådgivende organ for Risør kommune i alle saker som vedrører eldre. Rådet er opprettet av bystyret og består av fem medlemmer med fem personlige varamedlemmer. 

Eldrerådets medlemmer 2015 - 2019

Møteinnkallinger/-protokoller

Reglement for eldrerådet (PDF, 261 kB)

Eldrerådets møter holdes som regel på tirsdager samme uke som bystyremøtene fra kl. 13.00 i Kommunehuset.

Sist endret 25.02.2016
Fant du det du lette etter?
Relevante linker (1)
Login for redigering Login for redigering