Formannskap

Formannskapet har syv medlemmer. Formannskapet holder møte en gang i måneden, vanligvis andre torsdag i hver måned. Møtene holdes på kommunehuset og starter normalt kl. 17.00.

Formannskapets medlemmer og kontaktinformasjon

Møteinnkallinger/-protokoller

Presentasjoner

Møtene videofilmes og legges direkte ut på internett. Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Formannskapet har følgende oppgaver:
- Avgjøre saker i henhold til myndighet delegert fra bystyret
- Avgi innstilling til bystyret i saker som forelegges formannskapet, og i saker som
formannskapet selv tar opp.
- På eget initiativ ta opp til behandling saker som det mener bør tas opp/utredes

Formannskapet har følgende ansvarsområder:
a. Økonomistyring og budsjettarbeid
b. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
c. Overordnet planstrategi
d. Utbyggingssaker inkl. idrettsanlegg
e. Grunneierforhold
f. Eierskapssaker
g. Oppfølging av kommunens rettssaker
h. Forhandlinger om rådmannens lønn og lederavtale
i. Hastevedtak etter kommuneloven § 13 nr. 1
j. Høringsuttalelser som ikke naturlig tilligger en av komiteene
k. Andre saker som ikke naturlig hører til i andre organer

I tillegg har formannskapet følgende funksjoner:
- Valgstyre etter valgloven § 4-1
- Klagenemnd etter forvaltningsloven § 28 andre ledd

Sist endret 26.11.2015
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Per Kristian Lunden (Ap)

Ordfører
Telefon :37 14 96 35
Mobil :916 48 522
E-post :Per.Kristian.Lunden@risor.kommune.no
Per Kristian  Lunden (Ap)

Elen Lauvhjell (Ap)

Varaordfører
Mobil :415 17 600
E-post :elen.lauvhjell@risor.kommune.no
Elen Lauvhjell (Ap)
Filgalleri (1)
Login for redigering Login for redigering