Helse- og omsorgskomite

Helse- og omsorgskomiteen har fra 1. januar 2014 sju medlemmer. Komiteen holder møte en gang i måneden, vanligvis første eller andre torsdag i hver måned. Møtene holdes i Kommunehuset parallelt med de øvrige komiteenes møter. Møtene starter normalt kl. 17.00. Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Komiteens medlemmer og kontaktinformasjon

Møteinnkallinger/-protokoller

Presentasjoner

Helse- og omsorgskomiteen har følgende ansvarsområder:

a. Helsetjenester
b. Helsestasjon
c. Omsorgstjenester
d. Habilitering
e. Rehabilitering
f. Institusjon
g. Rus og psykiatri
h. Samhandlingsreformen
i. Salgs- og skjenkebevillinger
j. Sosiale tjenester
k. Forebygging/tidlig intervensjon/barnevern
l. NAV
m. Flyktninger
n. Folkehelse

Helse- og omsorgskomiteen skal innenfor sin ansvarsområder:

a. Rullere sektorplaner
b. Gi høringsuttalelser
c. Gi uttalelse til handlingsprogram
d. Behandle klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen

Sist endret 24.06.2016
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ole Henrik Grønn (Ap)

Leder Helse- og omsorgskomiteen
Telefon :920 99 585
E-post :ole-henrik.g@hotmail.com
Ole Henrik Grønn (Ap)

Rigmor Aino Bjordammen (H)

Nestleder Helse- og omsorgskomiteen
Telefon :954 28 839
E-post :rigmor_eiker6@msn.com
Rigmor Aino Bjordammen (H)
Login for redigering Login for redigering