Komité for oppvekst og inkludering

Komité for oppvekst og inkludering har fra 1. januar 2014 sju medlemmer. Komiteen holder møte en gang i måneden, vanligvis første eller andre torsdag i hver måned. Møtene holdes i Kommunehuset parallelt med de øvrige komiteenes møter. Møtene starter normalt kl. 17.00. Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Komiteens medlemmer og kontaktinformasjon

Møteinnkallinger/-protokoller

Presentasjoner

Komiteen har følgende ansvarsområder:

a. Skoler
b. Voksenopplæring
c. Barnehager
d. Skolefritidsordning
e. Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Komiteen har skal innenfor sine ansvarsområder:

a. Rullere sektorplaner
b. Gi høringsuttalelser
c. Gi uttalelse til handlingsprogram
d. Behandle klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen

Sist endret 12.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Sara Sægrov Ruud (V)

Komiteleder
Telefon :402 02 693
E-post :sara.ruud@gmail.com

Tove Hansen (Ap)

Nestleder
Telefon :979 71 363
E-post :tove1970hansen@gmail.com
Login for redigering Login for redigering