Kulturkomiteen

Kulturkomiteen har fra 1. januar sju medlemmer. Komiteen holder møte en gang i måneden, vanligvis første eller andre torsdag i hver måned. Møtene holdes i Kommunehuset parallelt med de øvrige komiteenes møter. Møtene starter normalt kl. 17.00. Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Komiteens medlemmer og kontaktinformasjon

Møteinnkallinger/-protokoller

Presentasjoner

Kulturkomiteen har følgende ansvarsområder:

a. Kunst
b. Bibliotek
c. Kino
d. Frivillighet
e. Kulturskolen
f. Fritidstilbud
g. Ungdomsklubb
 

Kulturkomiteen skal innenfor sine ansvarsområder:

a. Rullere sektorplaner
b. Gi høringsuttalelser
c. Gi uttalelse til handlingsprogram
d. Behandle klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen

Sist endret 26.11.2015
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Lill Jorunn Bredal Larsen (KrF)

Leder kulturkomiteen
Telefon :908 91 229
E-post :l-j-la@getmail.no
Lill Jorunn Bredal Larsen (KrF)

Sigbjørn Tønnesland (Ap)

Nestleder kulturkomiteen
Telefon :951 95 701
E-post :sigbjorn.tonnesland@sourceit.no
Filgalleri (1)
Login for redigering Login for redigering