Innsyn i kommunale dokumenter

Via vår publikumsmodul får du lett tilgang til kommunale dokumenter.
Her finner du journalopplysning til inn- og utgående post, samt interne notat, som er offentlige.
Du finner også innkallinger til, og protokoller fra politiske møter. Disse er fullstendige med saksframlegg og vedlegg.

Postliste
Vi har valgt å ikke publisere våre dokumenter i fulltekst på vår hjemmeside. Dersom du ønsker å se dokumenter i vår postliste, kan du kontakte oss pr epost post@risor.kommune.no eller vårt sentralbord 37 14 96 00. Oppgi da hvilket saks- og dokumentnummer du ønsker å se.

Vi gjør oppmerksom på at journalopplysninger knyttet til dokumenter som arkiveres i kommunens mange fagsystemer ikke er tilgjengelige fra vår postliste. Dette gjelder først og fremst arkiv knyttet til personer, slik som for eksempel klientarkiv og pasientarkiv i helse og omsorg, samt barnevernsarkiv. I tillegg er det noen arkivdeler i sak-/arkivsystemet som stort sett inneholder sensitiv informasjon som også er unntatt fra postlisten. Dette gjelder elevarkiv inkl. voksenopplæring, barnehagebarnarkiv og personalarkiv.

Politiske møter
Du finner også politiske møter med innkallinger og protokoller. Innkallingene er fullstendige med saksframlegg og vedlegg. Vi har manuelt publisert utvalgsmøter tilbake til august 2011. Dersom du leter etter eldre ting kan du ta kontakt med oss via sentralbordet 37 14 96 00 eller post@risor.kommune og vil vi hjelpe deg.

Protokoller fra politiske møter blir godkjent i neste møte i samme utvalg, derfor er det verdt å merke seg at det kan være feil i protokoller fra et møte fram til den er godkjent i neste møte.

 

Søk i postlisten
 

Sist endret 14.09.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering