Betalingssatser

Her finner du betalingssatser og utleiesatser.

Risørhallen, Idrettsbygget og svømmehallen kan nyttes vederlagsfritt til trening for lag og foreninger som er tilsluttet Aust-Agder Idrettskrets eller trener personer under 20 år. Lag og foreninger må være hjemmehørende i Risør kommune.

Eiendomsskatt

Betalingssatser for plan- og byggesaker og kart- og oppmålingssaker (PDF, 707 kB)

Kommunale eiendomsgebyr 2018
Kommunale eiendomsgebyr 2018
TjenesteBeløp u/mvaBeløp m/mva
Abonnementsgebyr vann1386,-1732,50,-
Abonnementsgebyr avløp1785.-2231,25,-
Vann per m37,34,-9,18
Avløp per m312,4015,50,-
Feie- og tilsynsgebyr270337,50
Tilleggepipe270337,50
Vannmålerleie per år341,78427,23,-
Helårsrenovasjon (rta)Se prislista her
Fritidsrenovasjon (rta.no)Diffrensiert
Tilknytningsgebyr vann70008750,-
Tilknytningsgebyr avløp70008750,-
Utleie av kommunale bygg
Utleie av kommunale bygg
Leiepriser Kirkegata 1
Leiepriser Risør rådhus
Priser svømmehall (folkebadet)
Barnehagesatser gjeldende fra 1.1.2018
Barnehagesatser gjeldende fra 1.1.2018
OppholdBarn nr. 1Barn nr. 2Barn nr. 3KostBleier
100 %29102037145535060
80 %2 6191831131528050
70 %2 3281630116424540
60 %20371426101921030
Redusert oppholdsbetaling : Grense: 500 500,- Gratis kjernetid: 450 000,- tom 31.07.18
SFO betalingssatser
SFO betalingssatser
Oppholdstid timer per ukePris per mndKost alle dagerKost inntil 3 dager
Over 15 timer2 565160100
Inntil 15 timer2 029160100
Inntil 10 timer1 535160100
Søskenmoderasjon 30 % for 2. barn og 50 % for påfølgende barn. Prisene gjelder fra 01.08.2018
Båtplass 2018 Priser kommunal båtplass i Risør kommune.
Båtplass 2018
Type båtplassStørrelsePris
Uten akterfortøyning:under 15 fot1272
15 - 18 fot1508
18 - 22 fot1838
22 - 26 fot2418
26 - 30 fot3287
Med akterfortøyningunder 15 fot2693
15 - 18 fot2893
18 - 22 fot3578
22 til 26 fot4644
26 til 30 fot5749
Flytebrygge2,0 m3240
2,2 m3738
2,5 m4259
3,0 m4990
3,5 m5862
4 m6483
under 15 fot, èn utrigger2693
Stor plassStor plass9738
Venteliste500
På svaiunder 30 fot1210
over 30 fot1841
Vinteropplag indre havn pr. mnd. (1.09.-31.03)pr. mnd.417
Pris/egenandel helse og omsorgstjenester
Egenandel helse og omsorgstjenester
Type tjenestetilbudAvd.Betalingssatser
TrygghetsalarmOMSUnder 2G kr 284,-/mnd. Over 2G kr. 345,-/mnd
Mat for hjemmetjenestens brukereOMSKr. 70,- pr. stk.
Praktisk bistand: Daglige gjøremål(hjemmehjelp)OMS/HABUnder 2G kr. 200,- pr. mnd. Over 2G Kr. 209,- pr.t. Maks egenandel er inntektsavhengig
Praktisk bistand-opplæring: Daglige gjøremålHABIngen egenandel
Dagopphold i institusjon, FrydenborgsenteretOMSKr. 80,- pr. dag.
Pleie og omsorg utenfor institusjonOMSIngen egenandel
Tjenester fra psykisk helseOMSIngen egenandel
Omsorgslønn. Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeidOMS/HABIhht. tariff
Brukerstyrt personlig assistanseOMS/HABIngen egenandel. Ved praktisk bistand, se satser for dette.
Ferieavlasting. Innenfor habiliteringstjenestenHABIngen egenandel. Egenandel ved reiser.
Avlasting. Innenfor habiliteringstjenesten. For personer/familier med særlig tyngende omsorgsarbeidHABIngen egenandel
Avlasting i private hjem. For barneverns-og sosialtjenestens brukereHABIngen egenandel
Tidsbegrenset opphold i institusjonOMSkr.155,-/døgn
Avlasting i institusjonOMSIngen egenandel
Langtidsopphold institusjonOMSInntektavhengig oppholdsbetaling
StøttekontaktHABIngen egenandel
Sist endret 02.05.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Risør kommune .

Telefon :37 14 96 00
E-post :post@risor.kommune.no
Tjenesteenhet (1)
Login for redigering Login for redigering