Vakttelefoner og beredskap

Ved større ulykker er det viktig at alle krefter blir satt inn i en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker. Den sivile redningstjenesten i Norge er et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste.

Risør kommunes ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Kommunale myndigheter har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale virksomhetsområder, samt et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. Risør kommune har en samordnet plan for kriseledelse i kommunen, som er et nødvendig hjelpemiddel for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner.

Vakttelefoner i Risør kommune
Vakttelefoner i Risør kommune
InstansLinkTelefon
Teknisk vaktVaktordning for eiendom og tekniske tjenester94 52 11 11
Psykososialt kriseteamMedlemmer i Psykososialt kriseteam
FrydenborgsenteretKvelds- og helgevakt94 50 53 92
Hjemmesykepleien90 53 26 11
Telefoner som er betjent utenom kommunens sentralbords åpningstider
Nasjonale og regionale vakttelefoner
Nasjonale og regionale vakttelefoner
Alarmtelefon for barn og unge116111.no116 111
Østre Agder krisesenterØstre Agder krisesenter37 02 33 44 (for kvinner) 48 89 88 44 (for menn)
LegevaktLegevakten i Arendal116 117
TannlegevaktAust-Agder fylkeskommune - tannlegevakt91 18 47 30
Aust-Agder fylkeskommunewww.austagderfk.no37 01 73 00
Mattilsynetwww.mattilsynet.no06040
Folkehelseinstituttetwww.fhi.no21 07 70 00
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agderwww.fylkesmannen.no
Sist endret 02.02.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Odd Arne Børset

Avdelingsingeniør, Samferdsel
Telefon :37 14 96 30
Mobil :916 97 985
E-post :odd.arne.borset@risor.kommune.no
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering