Ansattoversikt


Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 916 48 522 Per.Kristian.Lunden@risor.kommune.no

Risør kommune

Ansatte i avdelingen Risør kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 14 96 00 post@risor.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Helse og omsorg 916 27 993 Per.Christian.Andersen@risor.kommune.no
Saksbehandler 992 33 276 svein.andresen@risor.kommune.no
916 27 993
Saksbehandler 901 93 391 Mona.Ramleth@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Prosjekt/Saksbehandler 945 00 042 staale.sjaavaag@risor.kommune.no
Hovedverneombud for Risør kommune 944 87 629 Therese.slangsvold@risor.kommune.no

Startet som hovedverneombud 1.1.2018.

Kommuneoverlege 920 20 078 hans.tomter@risor.kommune.no

Kommunelege, smittevernlege i delt stilling med Tvedestrand kommune.

Kjøkkensjef 908 77 290 Unni.Oyen@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret/kjøkkenet

Risør kommune - Helse og omsorg - Barneverntjenesten Øst i Agder

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten Øst i Agder
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernleder 905 47 348 knut.hagen@gjerstad.kommune.no

Postadresse: Barneverntjenesten Øst i Agder, Postboks 33, 4971 SUNDEBRU

Telefonnummer sentralbord: 479 93 333

Besøksadresse: Brokelandsheia 26, 4993 SUNDEBRU

479 93 333 marianne.wroldsen@gjerstad.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet for sykehjem

Ansatte i avdelingen Enhet for sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 34 272
Enhetsleder sykehjem 481 28 755 linda.alfsen@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Korttidsavdeling 902 74 180
Langtidsavdeling 1 912 40 355
Langtidsavdeling 1 911 34 830
Langtidsavdeling 1 941 66 803
Langtidsavdeling 2 915 77 130
Langtidsavdeling 2 476 87 331
Langtidsavdeling 2 477 12 207
Langtidsavdeling 2 913 44 233
901 52 962

Frydenborgsenteret

Fagutviklingssykepleier landtidsavdelng 1 945 05 392 kaia.gronvold@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagutviklingssykepleier langtidsavdeling 2 416 68 268 Anne.Hovland@risor.kommune.no
908 77 290

Frydenborgsenteret

480 41 492

Frydenborgsenteret

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet Habilitering

Ansatte i avdelingen Enhet Habilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tjenestekartlegger/saksbehandler i enhet for habilitering 476 77 725 gina.habesland@risor.kommune.no
Enhetsleder habilitering 918 11 493 anne.marie.magnussen@risor.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet Habilitering - Enhet Linken arbeids- og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Enhet Linken arbeids- og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vakttelefon 948 01 631
Avdelingsleder Linken Arbeids- og aktivitetssenter og Orreveien 916 27 735 Kari.Gundersen@risor.kommune.no

Linken arbeids- og aktivitetssenter ligger i Caspersensvei 41.

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet Habilitering - Enhet Orreveien Ressursenter

Ansatte i avdelingen Enhet Orreveien Ressursenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Linken Arbeids- og aktivitetssenter og Orreveien 916 27 735 Kari.Gundersen@risor.kommune.no

Linken arbeids- og aktivitetssenter ligger i Caspersensvei 41.

Vakttelefon 481 02 416
Avdeling Tyriveien 482 86 295
Avdelingsleder Tyriveien 907 42 388 Malin.Camilla.Sandvik@risor.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet Helse

Ansatte i avdelingen Enhet Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
37 14 97 65

Krags gate 48B

Åpen mandag - fredag kl. 8:30 - 14:30

Postadresse: Risør helsestasjon, Krags gate 48B, 4950 Risør

Helsesykepleier 902 29 124 Renate.Arntsen@risor.kommune.no
Jordmor og avdelingsleder på helsestasjonen 945 08 419 Inger.Urfjell.Asdal@risor.kommune.no

Send gjerne sms

Førstesekretær 911 08 560 veronica.dahlstrom@risor.kommune.no
Helsesykepleier 902 99 788 ddoranei@risor.kommune.no
Systemkoordinator Individuell Plan (IP) 918 30 135 Elin.Evensen@risor.kommune.no

Arbeidssted kommunehuset.

Enhetsleder Helsetjenester 911 31 590 bjorn.haugersveen@risor.kommune.no
Fagansvarlig helsesykepleier 908 84 881 solveig.lokke.kvinnesland@risor.kommune.no
Kommunepsykolog 906 72 974 eric.nonseid@risor.kommune.no
Helsesykepleier/Spes. Spe-og småbarns psykiske helse 482 68 807 Anita.Ronningen.Sandberg@risor.kommune.no
Fysioterapeut 992 62 037 Froydis.fjell.tanhoff@risor.kommune.no

Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet hjemmetjenester og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Enhet hjemmetjenester og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hver tirsdag 945 08 404
Korttidsavdeling 902 74 180
Hjelpemiddeltekniker 975 15 182 anders.berg@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig Hjemmetjenesten 489 96 379 Bodil.Gammelseter@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Ergoterapeut 482 07 003 trond.halvorsen@risor.kommune.no
Fagansvarlig dagsenter hjemmeboende eldre 994 41 615 Asta.Hegdahl@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Enhetsleder rehabilitering og hjemmetjenester 970 30 664 ihm@risor.kommune.no
Fagutviklingssykepleier 913 55 670 astrid.t.rasmussen@risor.kommune.no
Fysioterapeut 482 07 004 Hilde.Skoglund@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagutvikler rehabilitering 945 08 396 christine.kasin.sonningdal@risor.kommune.no
Fysioterapeut 992 62 037 Froydis.fjell.tanhoff@risor.kommune.no
Kreftkoordinator 904 75 251 kreftkoordinator@risor.kommune.no
905 32 611
Fysioterapeut 901 58 514 Silje.Vaerland@risor.kommune.no
Fysioterapeut 468 36 206 bethine.harila.walle@risor.kommune.no
Saksbehandler og tjenestetilrettelegger 480 02 497 tanja.wang@risor.kommune.no
Ergoterapeut 481 23 190 Caroline.Syrdal.Stenersen@risor.kommune.no

Syn og hørsel

Risør kommune - Kommunedirektør

Ansatte i avdelingen Kommunedirektør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef skole og barnehage 934 68 211 beate.aas@risor.kommune.no
Kommunalsjef Helse og omsorg 916 27 993 Per.Christian.Andersen@risor.kommune.no
Kommunedirektør 414 21 414 trond.aslaksen@risor.kommune.no
Kommunalsjef Interne tjenester 909 82 747 halvor.halvorsen@risor.kommune.no
Kommunalsjef Samfunnsutvikling 986 60 483 kamilla.solheim@risor.kommune.no

Risør kommune - Kommunedirektør - Politisk sekretariat

Ansatte i avdelingen Politisk sekretariat
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver politisk sekretariat 977 71 108 sunniva.helland@risor.kommune.no

Risør kommune - Samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Samfunnsplanlegger 992 67 138 Berit.Weiby.Gregersen@risor.kommune.no
Frivilligkoordinator 995 96 988 Knut.Jost.Arntzen@risor.kommune.no
Kommunalsjef Samfunnsutvikling 986 60 483 kamilla.solheim@risor.kommune.no
Prosjektleder Beyond Risør og Remote Risør 992 23 181 martine.van.der.eems@risor.kommune.no

Risør kommune - Samfunnsutvikling - Enhet plan- og byggesak

Ansatte i avdelingen Enhet plan- og byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør bygge- og delingssaker 900 89 968 torstein.brathen@risor.kommune.no
Jordbrukssjef i Gjerstad/Risør 900 94 961 Liv.Kirsten.Eide@risor.kommune.no

Kommunehuset

Saksbehandler plan- og byggesak 900 75 167
Saksbehandler plan- og byggesak 900 85 326 Jorn.Kare.Haugland@risor.kommune.no
Avdelingsingeniør kart og oppmåling 900 29 484 ahmed.imad.joseph@risor.kommune.no

Kommunehuset

Skogbrukssjef i Gjerstad/Risør 945 14 862 frode.lindland@gjerstad.kommune.no

Arbeidssted: Gjerstad kommune

Avdelingsingeniør plan- og byggesak 900 49 742 anders.auten.pedersen@risor.kommune.no
Enhetsleder plan- og byggesak 474 54 768 heidi.rodven@risor.kommune.no

Kommunehuset

Saksbehandler plan- og byggesak 901 03 416 Victoria.Sundsli@risor.kommune.no

Permisjon ut januar 2023

Risør kommune - Skole og barnehage

Ansatte i avdelingen Skole og barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef skole og barnehage 934 68 211 beate.aas@risor.kommune.no
Barnehagefaglig rådgiver 902 59 905 janne.broms@risor.kommune.no
Rådgiver 976 13 288 malin.paust@risor.kommune.no

Rådgiver i stab Område skole og barnehage
Koordinator for folkehelse og BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)
Veterankontakt
Barn og unges representant i plan- og byggesaker

Skolefaglig rådgiver 900 36 388 tore.saethermoen@risor.kommune.no

Risør kommune - Skole og barnehage - Enhet Fargeskrinet barnehage

Ansatte i avdelingen Enhet Fargeskrinet barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentralbord 911 02 246 ingveig.urfjell@risor.kommune.no
Spesialpedagog i barnehage/småskole 478 53 049 478 53 049 Arnhild.Lundberg@risor.kommune.no
Enhetsleder og styrer Fargeskrinet barnehage 958 43 661 ingveig.urfjell@risor.kommune.no

Risør kommune - Skole og barnehage - Enhet Hope oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Enhet Hope oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 412 58 483 silje.christensen@risor.kommune.no

Enhetsleder Hope oppvekstsenter, rektor Hope skole og styrer Hope barnehage

silje.christensen@risor.kommune.no
412 58 483 silje.christensen@risor.kommune.no

Risør kommune - Skole og barnehage - Enhet Risør ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Enhet Risør ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider unn.torill.aasboe@risor.kommune.no
Lærer 916 42 408 bjorn.aasestad@risor.kommune.no
Lærer 959 07 907 bernhard.arntsen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 414 27 563 ane.guro.ausland@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 975 19 843 frode.ausland@risor.kommune.no
Kantineleder

Ungdomsskolen

Lærer 949 84 578 birte.faersnes.dahle@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Sosiallærer 959 42 894 elin.eliassen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 452 14 095 marius.ellefsen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 934 89 374 Stine.Palmyr@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Rådgiver 413 39 204 steinar.gundersen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 995 89 549 benedict.gartner@risor.kommune.no
Lærer 902 09 085 reidun.hansen@risor.kommune.no
Konsulent 901 69 658 torunn.strom.ingvaldsen@risor.kommune.no
Lærer 477 17 105 lena.kittelsen@risor.kommune.no
Lærer 924 33 411 tellef.kveim@risor.kommune.no
Lærer 957 58 083 ina.lindberg@risor.kommune.no
Fagarbeider nerminka.lutvica@risor.kommune.no
Lærer kjell.nordal@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 918 63 546 gry.m.naess@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 923 09 363 karoline.norin.olsen@risor.kommune.no
Fagarbeider lisbeth.ormshammer@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 905 84 404 Karin.Beathe.Oseid@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Lærer 913 06 481 renate.rodsdalen@risor.kommune.no
Lærer 478 15 433 sigurd.skorstol@risor.kommune.no
Lærer 952 68 030 per.herman.skuland@risor.kommune.no
Fagarbeider merete.stebekk@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Enhetsleder og rektor Risør ungdomsskole 920 83 172 mads.stebekk.moe@risor.kommune.no
Lærer 988 63 331 tone.gry.stiansen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Konsulent og kontaktperson Visma skole 901 69 658 miriam.sorbo.eriksen@risor.kommune.no

Permisjon 

Lærer 994 43 404 olav.thomassen@risor.kommune.no

Ungdomsskolen

Inspektør 959 04 136 grethe.oliver.vogt@risor.kommune.no

Risør kommune - Skole og barnehage - Enhet Trollstua barnehage

Ansatte i avdelingen Enhet Trollstua barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog i barnehage Ase.Eikeland@risor.kommune.no
Enhetsleder og styrer Trollstua barnehage 37 14 96 34 938 71 082 anja.holme@risor.kommune.no
37 14 96 34 anja.holme@risor.kommune.no

Tidligere "Randvik barnehage"