Ansattoversikt


IKT - samarbeidet DDØ

Ansatte i avdelingen IKT - samarbeidet DDØ
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder IKT DDØ 901 08 066 vegrjo@vegarshei.kommune.no

DDØ IKT med arbeidssted Vegårshei kommune.