Aktuelt fra kommunen

Vi publiserer ikke lenger nyheter direkte på nettsiden vår. Nå bruker vi bare Facebook til dette. Under finner du en såkalt "feed" som viser det som ligger øverst i Facebookprofilen til Risør kommune. Klikk på "Risør kommune" i toppen av "feeden", så kommer du inn på Facebooksiden vår, og kan lese nyhetene i et større bilde enn i "feeden". Dette kan du gjøre selv om du ikke har konto på Facebook.

Vi publiserer fremdeles følgende nyhetssaker her på kommunens hjemmeside