Ansattoversikt


Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet somatikk

Ansatte i avdelingen Enhet somatikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Langtidsavdeling 1 37 14 97 23
Langtidsavdeling 1 37 14 97 46
Langtidsavdeling 1 37 14 97 39
Enhetsleder sykehjem 37 14 97 04 481 28 755 E-post

Frydenborgsenteret

Fagutviklingssykepleier landtidsavdelng 1 945 05 392 E-post

Frydenborgsenteret