Ansattoversikt


Risør kommune - Oppvekst og inkludering - Enhet bosetting, opplæring og inkludering - Bosetting enslige mindreårige flyktninger

Ansatte i avdelingen Bosetting enslige mindreårige flyktninger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder bosetting av enslige mindreårige flyktninger 37 14 96 66 482 53 200 E-post
Fagansvarlig 941 35 311 E-post
Fagansvarlig 906 10 712 E-post