Ansattoversikt


Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet Linken arbeids- og aktivitetssenter

Ansatte i avdelingen Enhet Linken arbeids- og aktivitetssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Linken Arbeids- og aktivitetssenter 37 14 95 70 916 27 735 E-post

Linken arbeids- og aktivitetssenter ligger i Caspersensvei 41.

37 14 95 73
37 14 95 74
37 14 95 71
37 14 95 76
37 14 95 75
37 14 95 72
Gruppeansvarlig Linken Arbeids- og aktivitetssente 37 14 95 70 E-post