Nyheter
Publisert 24.02.2021
Publisert 10.12.2020

Hvert år tildeles utvalgte områder som i dag har et for dårlig bredbåndstilbud, statlige midler for å realisere en utbygging av fiberteknologi. I år har området Gjernes i Risør kommune blitt prioritert, og sammen med støtte fra Risør kommune sørger dette for at området får tilgang på TV & Bredbåndstjenester via fremtidsrettet fiberteknologi, gitt at noen kriterier oppfylles.

Publisert 21.10.2020

Nye Veier, i samråd med styret i det interkommunale plansamarbeidet, inviterer nå til dialogmøter med lag og foreninger og åpne kontordager for grunneiere og andre berørte.

Publisert 02.07.2020
Publisert 24.07.2018

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig og at den gir lettere tilgang til informasjon om våre tjenester. Det er allerede lagt ned mye arbeid, men vi ser ikke dette som et ferdig produkt, men noe som stadig vil videreutvikles, med tanke på både funksjonalitet og presentasjon.