Velkommen til ny hjemmeside

Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig og at den gir lettere tilgang til informasjon om våre tjenester. Det er allerede lagt ned mye arbeid, men vi ser ikke dette som et ferdig produkt, men noe som stadig vil videreutvikles, med tanke på både funksjonalitet og presentasjon.

Felles løsning i Østre Agder

Kommunene i DDØ (Den Digitale Østregionen: Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Gjerstad og Risør) har nå tilpasset sine sider samme design og profil som Arendal, Grimstad og Froland kommuner har hatt siden 2017. Dette skal gjøre det enklere for brukerne å navigere på sidene i nabokommunene, og for ansatte å trekke veksler på hverandre. 
 

Økt tilgjengelighet

Kommunens hjemmeside skal bidra til at kommunens tjenester er tilgjengelige 24 timer i døgnet. Det vil etterhvert bli lagt ut enda flere skrivbare skjema.

Færre nyheter på hjemmesiden og aktiv bruk av Facebook

Vi vil benytte Risør kommunes offisielle Facebookside til aktuelle nyheter fra kommunen, mens hjemmesiden i større grad blir forbeholdt kjerneinformasjon om kommunens primære ansvarsområder. Vi vil henvise til andre kanaler som har markedsføring av Risør og vår region som hovedfokus, slik at de ulike nettstedene kan utfylle hverandre.

Et produkt i stadig utvikling

Vår nettsideleverandør, ACOS, har et stort antall kommuner som kunder. Sammen med de andre kommunene i Østre Agder vil Risør kommune utnytte mulighetene som produktutviklingen i ACOS gir til å stadig øke funksjonalitet og tilgjengelighet på nettsidene.

Et viktig ledd i videreutvikling av hjemmesiden, er tilbakemeldinger fra brukerne - nøl ikke med å ta kontakt for konstruktive tilbakemeldinger!
 

Savner du noe av det gamle?

Det er mye stoff fra den gamle hjemmesiden som ikke er tatt med inn i den nye portalen, eller det kan være noe som har endret plassering på en slik måte at den virker mindre tilgjengelig enn før. Lykkes du ikke i å finne informasjon om det du ønsker gjennom bruk av søk-funksjonen, ta kontakt med nettredaktøren via link nederst på siden, så vil vi gjøre det vi kan for å hjelpe deg.