Borgerlig vielse

Risør kommune tilbyr vielse til alle personer som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. 

Slik går dere fram om dere vil gifte dere borgerlig

 1. For å inngå ekteskap i Norge må Staten først gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Dette må dere selv bestille fra folkeregisteret. De lager da en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Mer informasjon om dette kan dere lese på Skatteetatens informasjonsside Veien til ekteskapet – steg for steg. Vi kan ikke gjennomføre vielse uten at dere kan levere oss en gyldig prøvingsattest
   
 2. Når dere har mottatt prøvingsattesten tar dere kontakt med kommunen for å avtale tid og sted.
  Vielse må bestilles i god tid og senest fire uker før ønsket vielsesdato. Bestilling kan sendes til: post@risor.kommune.no
   
 3. Original prøvingsattest fra folkeregisteret oversendes til kommunen så fort som mulig mulig, og senest to uker før ønsket vielsesdato. 

Ved bestilling av vielse må dere oppgi:

 • ønsket tidspunkt for vielse (dato og klokkeslett, oppgi gjerne alternative datoer)
 • fullt navn og adresse
 • fødselsdato
 • telefonnummer
 • spesielle behov og eventuelle ønsker

Tidspunkt

Risør kommune tilbyr vielse innenfor ordinær kontortid kl. 08.00-15.00 i ukedager – hele året.
I tillegg tilbyr vi følgende lørdager i 2023: 10. juni, 24. juni og 19. august.

Feristengt uke 28, 29, 30 og 31 (10.7 - 6.8).

Vi kan ikke garantere at vielse kan gjennomføres på ønsket dato.

Vielseslokale

Kommunens vielseslokale er den store salen i 2. etasje på rådhuset i Risør sentrum. Det settes fram et bord med hvit duk. Dersom dere ønsker blomster eller annen dekorasjon i lokalet må dere selv ordne og betale dette.

Dersom dere ønsker å avspille musikk, gjennomføre diktlesning eller annet må dette være avtalt i god tid før vielsen. Dere må selv ordne alt det praktiske og betale eventuelle kostnader knyttet til dette.

Vielse kan etter avtale også gjennomføres utendørs eller i annet lokale som brudeparet disponerer. 

Hvordan foregår seremonien

Brudeparet, forlovere og eventuelle gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielse. Det må være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Husk at både brudeparet og vitnene må ha med gyldig legitimasjon med bilde.

Seremonien varer i 10-15 minutter.

Vigsler leser opp vigselsformularet (en fastsatt tekst for borgerlig vielse). Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller og erklært som rette ektefolk.

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette før seremonien starter, gjerne når dere bestiller tid for vielsen.

Brudepar, vitner og vigsler undertegner vigselsboken.

Vigslere

Kommunestyret i Risør kommune har delegert vigselskompetanse til følgende personer:

Ordfører Per Kristian Lunden, varaordfører Viktor Hauge og kommunedirektør Trond Aslaksen.

Kostnad

Borgerlig vielse i Risør kommune vil i utgangspunktet være gratis. Dersom vielsen foregår ut over det vanlige tilbudet om tid og sted vil kommunen kunne vurdere å få dekket nødvendige merkostnader. Dette vil i så fall bli avklart med dere i god tid før vielsen.

Etter vielsen

Bekreftet kopi av utfylt og signert vigselsmelding sendes til ekteparet per post første virkedag etter vielsen. Dette vil være deres midlertidige vigselsattest. Kommunen sender og melding om vielsen til folkeregisteret som utsteder endelig vigselsattest.

Dersom du skal endre navn som resultat av vielsen må du ordne dette selv. Informasjon om hvordan du søker om dette finner du på Skatteetatens nettsider.

Trenger du nytt pass? Ta kontakt med Politiet i ditt distrikt. 

Kriterier

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Referanser

Åpningstider

Telefon: 37 14 96 00
Åpningstid: Kl. 09:00-15:00

Besøksadresse

Furumoveien 1
Frydendal

Postadresse
Postboks 158
4952 Risør
 
E-post