Fjerne oljetanken på din eiendom?

Hva betyr dette for meg som bruker eller eier av en oljetank?

Dette betyr at alle tanker, både større og mindre enn 3200 liter skal fjernes innen 1.1.2020.

I enkelte tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanken kan bli liggende på grunn av utilgjengelighet eller lignende.

Eier og bruker av fyringsanlegg skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.

Oljefri.no, kan du finne du svar på spørsmål om oljetanker, hvem som fjerner tanker i ditt distrikt og mye annen nyttig informasjon.

Lov og forskrift

Forskrift om nedgravde oljetanker, Risør kommune, 28.3.2019

Forskrift om forbruk av mineralolje til oppvarming av bygninger