Miljøfyrtårn

Risør kommune ønsker å verne miljøet i utvikling av byen og i gjennomføring av sine egne tjenester. Derfor sertifiserer kommunen alle sine virksomheter som Miljøfyrtårn. Kommunen legger til rette for at private og offentlige bedrifter, næringsliv og organisasjoner kan bli Miljøfyrtårn. 

Å ta hensyn til miljø på arbeidsplassen handler ikke om å redusere virksomhetens produksjon eller kapasitet -men handler om å sette fokus på hvordan det produseres -og muligens spare penger på veien. 

Risør kommune har vedtatt at alle enheter i kommunens virksomhet skal Miljøfyrtårnsertifiseres. Oversikt på status for sertifikater utstedt i alle bransjer i Risør kommune finnes på Miljøfyrtårns sider. Miljøfyrtårnsertifisering er også et krav for å være med i Klimapartnerskapet som er etablert på Agder.

Miljørapporteringskurs

Arendal, Grimstad og Risør kommuner arrangerte gratis kurs i miljørapportering 10. og 11 februar 2020. Kursleder var Ketil Fløgstad, Totalmiljø. 30 miljøfyrtårn deltok.

Kurset tok for seg Miljørapportering fra A til Å, med alt fra innlogging, skifte passord, registrering i Miljøportalen og hvordan bruke miljørapporten i egen virksomhet.

Presentasjonene som ble brukt i kurset

Presentasjon Miljørapporteringskurs (pdf, 9 mb) 
Miljøstatus leverandører og varer (eksempel på skjema (xlsx, 155 kb))
Eksempel på utfylt klima- og miljørapport (pdf, 198 kb)