Miljøfyrtårn

Risør kommune ønsker å verne miljøet i utvikling av byen og i gjennomføring av sine egne tjenester. Derfor sertifiserer kommunen alle sine virksomheter som Miljøfyrtårn. Kommunen legger til rette for at private og offentlige bedrifter, næringsliv og organisasjoner kan bli Miljøfyrtårn. 

Å ta hensyn til miljø på arbeidsplassen handler ikke om å redusere virksomhetens produksjon eller kapasitet -men handler om å sette fokus på hvordan det produseres -og muligens spare penger på veien. 

Risør kommune har vedtatt at alle enheter i kommunens virksomhet skal Miljøfyrtårnsertifiseres. Oversikt på status for sertifikater utstedt i alle bransjer i Risør kommune finnes på Miljøfyrtårns sider. Miljøfyrtårnsertifisering er også et krav for å være med i Klimapartnerskapet som er etablert på Agder.

Kommunehuset er sertifisert som Miljøfyrtårn

12. januar 2021 ble kommunehuset i Risør kommune sertifisert som Miljøfyrtårn.

Hovedmålet med dette arbeidet er å bli litt flinkere hver dag; greier vi å sortere avfallet på en ordentlig måte? Kan vi ha en innkjøpsordning som er mest mulig miljøvennlig? Hvordan kan vi etterspørre og kreve at alle aktører har miljøet i fokus? La oss jobbe sammen for å «feie for egen dør». 

Miljøfyrtårn stiller mange viktige og riktige krav til oss og ordningen er et konkret verktøy som kan hjelpe oss til å bli litt bedre hver dag.

Ordfører Per Kristian Lunden og kommunedirektør Trond Aslaksen tok i mot prisen. Risør kommune

Arbeidsgruppe

Selv om det er mange som bidrar slik at vi blir bedre på miljøvern så er det viktig at noen leder arbeidet. Arbeidsgruppen som jobber kontinuerlig med miljøfyrtårn består av følgende kommunalt ansatte: Heidi Rødven, Tore Sæthermoen, Bård Vestøl Birkedal, Jurij Kirol, Marit Mo Wroldsen og Stine Hommelsgård. 

Miljørapporteringskurs

Arendal, Grimstad og Risør kommuner arrangerte gratis kurs i miljørapportering 10. og 11 februar 2020. Kursleder var Ketil Fløgstad, Totalmiljø. 30 miljøfyrtårn deltok.

Kurset tok for seg Miljørapportering fra A til Å, med alt fra innlogging, skifte passord, registrering i Miljøportalen og hvordan bruke miljørapporten i egen virksomhet.

Presentasjonene som ble brukt i kurset

Presentasjon Miljørapporteringskurs (pdf, 9 mb) 
Miljøstatus leverandører og varer (eksempel på skjema (xlsx, 155 kb))
Eksempel på utfylt klima- og miljørapport (pdf, 198 kb)

Klima- og miljørapport 2019-2022

Her kan du se klima- og miljørapport for 2019-2022 (PDF, 5 MB) for kommunehuset på Frydendal.