Miljøplan 2023-2030

Risør kommune holder på å utarbeide en kommunedelplan for miljø, klima og natur som skal hete Miljøplan 2023-2030. 

Forslag til Miljøplan legges ut på høring og offentlig ettersyn, med høringsfrist 15. september 2023

Miljøplan 2023-2030

Hvorfor miljøplan i Risør kommune?
Alle klimagassutslipp er lokale. Arealbruk og nedbygging er den viktigste årsaken til tap av natur. Kommunene er landets viktigste arealforvaltere, og det forvaltningsnivået som er nærmest befolkning og næringsliv.

Miljøplanen viser hvordan Risør kommune tar ansvar for den pågående klima- og naturkrisen verden står ovenfor, samtidig som kommunen utvikles og blir mer attraktiv.

Miljøplanen gir en kortfattet beskrivelse av tilstand og problemstillinger, for deretter å angi satsingsområder, mål og tiltak innen syv ulike tema.

Tabell over satsingsområder med hovedmål

 

 

 

 

 

 

 


Høring og offentlig ettersyn av Miljøplanen

Kommunestyret vedtok i møtet 15.06.2023 å legge kommunedelplanen for klima og miljø, Miljøplan 2023-2030 ut på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-4. Høringsfristen er 15.09.2023.

Her kan du laste ned forslag til Miljøplan og saksutskrift fra kommunestyret:

Miljøplan 2023-2030 (PDF, 3 MB)

Saksframlegg - Miljøplan for Risør kommune - høring og offentlig ettersyn (PDF, 185 kB)