Enhetenes årsmeldinger og årsplaner

Enhetenes Årsmelding fra foregående år og årsplaner for kommende år utarbeides normalt i forbindelse med kommunens Årsregnskap og Økonomiplan med budsjett og handlingsprogram. Utforming av dokumentene i årshjulet er fortsatt under vurdering. I mal for enhetenes Årsmelding og Årsplan ligger de fire perspektivene

  1. Tjeneste
  2. Økonomi
  3. Arbeidsgiver
  4. Klima og miljø

Enhetenes årsmeldinger for 2019 og årsplaner for 2020

Dokumentene vil publiseres fortløpende når de er ferdigstilt

Enhetenes årsplaner for 2019

Årsplanene vil publiseres fortløpende når de er ferdigstilt

Enhetenes årsmeldinger 2018 

Virksomhetsmeldinger 2017 - 2018

Årsmelding 2017 og Virksomhetsplan 2018 ble for første gang beskrevet i ett og samme dokument.

Rådmannens Virksomhetsmelding 2017- 2018 (PDF, 2 MB)

Oppvekst og integrering

Helse og omsorg

Samfunnsutvikling

Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 26
Mobil 976 13 288

Prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Informasjon og prosjektstøtte