Årsmeldinger og årsplaner

Når bystyret har vedtatt "Handlingsprogram og økonomiplan (inkludert årsbudsjett)" i desember, utarbeider tjenesteområdene (sektorene) på grunnlag av dette sine årsplaner. Planene tar for seg følgende tema for det kommende året: Fag- og tjenester, økonomiske rammer, arbeidsgiver og klima og miljø.

Det utarbeides årsmeldinger på sektornivå (tjenesteområde). Disse innarbeides i den lovpålagte årsberetningen etter kommuneloven §48.

Årsplaner 2021

Kommunedirektør og stab (PDF, 488 kB)

Sektor Samfunnsutvikling (PDF, 934 kB)

Sektor Oppvekst (PDF, 998 kB)

Sektor Helse og omsorg (PDF, 896 kB)