Enhetenes årsplaner

Enhetenes årsplaner for kommende år utarbeides normalt i forbindelse med Økonomiplan med budsjett og handlingsprogram. Årsplanene tar utgangspunkt i kommuneplanens hovedmålsetning og satsingsområder. Utforming av dokumentene i årshjulet er under vurdering, og 2019 har blitt et spesielt år ettersom også kommuneplanen er under utarbeidelse. I ny mal for Årsplan ligger de fire perspektivene

  1. Tjeneste
  2. Økonomi
  3. Arbeidsgiver
  4. Klima og miljø

Enhetenes årsplaner for 2019

Årsplanene vil publiseres fortløpende når de er ferdigstilt

Virksomhetsmeldinger 2017 - 2018

Årsmelding 2017 og Virksomhetsplan 2018 ble for første gang beskrevet i ett og samme dokument.

Rådmannens Virksomhetsmelding 2017- 2018 (PDF, 2 MB)

Oppvekst og integrering

Helse og omsorg

Samfunnsutvikling

Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 26
Mobil 976 13 288

Prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Informasjon og prosjektstøtte