Handlingsprogram og Økonomiplan med budsjett

I henhold til kommunelovens §§14-2 og 14-5 og plan- og bygningslovens §§11-1 til 11-4, skal bystyret innen utgangen av året vedta et bindende budsjett for det kommende kalenderår. Bystyrets budsjett (på det nivå dette er vedtatt) er bindende for det underordnede organ. 

2021-2024

Kommunedirektøren har videreført praksisen med å slå sammen Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 og Budsjett 2021 i en og samme prosess og tilhørende dokument.

Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021 (PDF, 5 MB) vedtatt 17. desember 2020. Saksprotokoll PS 20/182 (PDF, 4 MB)

For en rask innføring i dokumentets innhold, kan du se Kommunedirektørens presentasjon av forslag til Handlingsprogram og økonomiplan med budsjett (opptak) for bystyret, utvalgene, AMU, rådene og tillitsvalgte 11. november og Orientering (presentasjon) (PDF, 2 MB) 

Vedlegg til budsjett 2021 - Detaljbudsjett

Innspill fra partiene presentert i formannskapets møte 19. november

Endring av gebyrregulativ (forskrift) for plan, byggesak, kart/oppmåling, eiendom og landbruk

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt av formannskapet i møte 19. november.

 

2020-2023

Handlingsprogram og Økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020 (PDF, 5 MB) vedtatt 12. desember 2019 (PS 136/19)

Se bystyrets behandling av Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 i videoarkivet

Vedlegg til budsjett 2020

 

Økonomiplanen på én side

Rådmannen har utarbeidet en såkalt one-pager (som ble en two-pager) der vi prøver å oppsummere litt rundt de «store tallene» i Økonomiplanen for de kommende 4 årene. I tillegg til dette pekes det på hva som etter Rådmannens vurdering er det politiske handlingsrommet. Når vi gjør dette, er det for å prøve å bidra til at det politiske arbeidet fram mot bystyrets behandling den 12. desember skal bli litt «enklere». Valgene og avveiningene er fortsatt like krevende, men dette dokumentet gjør det forhåpentligvis litt enklere å orientere seg i forhold til helhet, rammer og muligheter. Økonomiplan 2020-23 oppsummert (PDF, 872 kB)

2019-2022

Handlingsprogram og Økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019 (PDF, 4 MB) vedtatt 13. desember 2018 (PS 102/18)

Se bystyrets behandling av Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 i videoarkivet

Budsjett 2019

Budsjettorientering i bystyret 25. oktober (PDF, 2 MB). Se budsjettorienteringen i videoarkivet 

Budsjett 2019 for rammeområdene:

Virksomhetsmeldinger

Enhetenes virksomhetsmeldinger 2017-2018. Oppdateres på nyåret 2019.

2018-2021

Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 (PDF, 4 MB) vedtatt 14. september 2017 (PS 77/17).

Det vises til eget dokument med status på indikatorer angitt i kommuneplanen (PDF, 3 MB) for hvert mål, samt målsettinger for perioden på indikatorer som direkte eller indirekte kan påvirkes av kommunen.

Budsjett 2018 - vedtatt 14.12.2017 (PDF, 2 MB) (sak 128/17)

Bystyrets behandling av budsjett 2018 kan sees via videoarkivet

2017-2020

Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020 (PDF, 2 MB) vedtatt 1. september 2016 (PS 128/16).

Budsjett 2017 - vedtatt 15.12.2016 (PDF, 2 MB) (sak 203/16)

Bystyrets behandling av budsjett 2017 kan sees via videoarkivet

2016-2019

Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 (PDF, 2 MB) vedtatt 24. september 2015 (PS 117/15).

Budsjett 2016 - vedtatt 17.12.2015 (PDF, 2 MB) (sak 199/15)

Bystyrets behandling av budsjett 2016 kan sees via videoarkivet

2015-2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 (PDF, 4 MB) vedtatt 28. august 2014 (PS 83/14)

Budsjett 2015 (PDF, 896 kB), vedtatt av bystyret 11. desember 2014, politisk sak 151/14

Bystyrets behandling av budsjett 2015 kan sees via videoarkivet

2014-2017

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017  (PDF, 3 MB) vedtatt 21. november 2013 (PS 112/13)

Budsjett 2014 (PDF, 3 MB), vedtatt av bystyret 12. desember 2013(sak 128/13)

Bystyrets behandling av budsjett 2014 kan sees via videoarkivet

2013-2016

Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 (PDF, 3 MB)  vedtatt 27. september 2012 (PS 132/12)

Budsjett 2013 (PDF, 2 MB)

Bystyrets behandling av budsjett 2013 kan sees via videoarkivet

2012-2015

Handlingsprogram og økonomiplan 2012 - 2015 (PDF, 505 kB) vedtatt 25. august 2011 (PS 51/11)

Bystyrets behandling av budsjett 2012 kan sees via videoarkivet

Kontaktinformasjon

Halvor Halvorsen
Økonomisjef
E-post
Telefon 37 14 96 93
Mobil 909 82 747
Malin Paust
Rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 26
Mobil 976 13 288

Prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Informasjon og prosjektstøtte