Regnskap og årsberetning

Årsberetning og regnskap for 2018

Rådmannens regnskap og årsberetning for 2018 behandles i formannskapet 15.05. og bystyret 28.05.2019. 

 

Enhetenes årsmeldinger 2018 (vedlegg til Årsberetning 2018)

Årsberetning og regnskap for 2017

Rådmannens regnskap og årsberetning for 2017 ble vedtatt i bystyrets møte 5. juni 2018 (PS 51/18).

Regnskap 2017 (PDF, 3 MB)

Årsberetning 2017 (PDF, 3 MB)

Vedlegg: Indikatorer i Kommuneplan 2014-2025 (PDF, 3 MB) (ikke oppdatert på alle områder)
 

Bystyrets vedtak i PS 51/18 

Risør kommune gir et tilskudd på kr 20.000,- til Kalstadheia Vel til opparbeiding av sti ned til badeplassen.

Risør kommune gir et tilskudd på kr 10.000,- til Sagjordets venner til vedlikehold av badeplassen.
 

1.

Det fremlagte regnskap, som viser et regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr.4.995.282,82 fastsettes som Risør kommunes regnskap for 2017

2.

Bystyret vedtar følgende disponering av mindreforbruket på kr.4.995.282,82

 

a

Avsetning til disposisjonsfond for «elevrådet ved Risør ungdomsskole» kr.46.189

 

b

Avsetning til disposisjonsfond for «utbytte Agder Energi» kr.264.671

 

c

Avsetning til disposisjonsfond for «Generelt» kr.4.654.422,82

 

d

Avsetning til disposisjonsfond for Kalstadheia Vel kr 20.000,-

 

e

Avsetning til disposisjonsfond for Sagjordets Venner kr 10.000,-

3.

Årsberetning og årsregnskap for 2017 gir et rettvisende bilde av Risør kommunes økonomiske og finansielle situasjon, og legges til grunn for regnskapsåret 2017

 

Enhetenes Virksomhetsmeldinger

Årsberetning og regnskap for 2016

Rådmannens årsberetning og regnskap for 2016 ble behandlet i bystyret 24. mai (PS 43/17)

Årsberetning 2016 (PDF, 3 MB)

Regnskap 2016 (PDF, 3 MB)

Årsberetning og regnskap for 2015

Rådmannens årsberetning og regnskap for 2015 ble behandlet i bystyret 26. mai (PS 99/16)

Årsberetning 2015 (PDF, 9 MB)

Regnskap 2015

Årsberetning og regnskap for 2014

Rådmannens årsberetning og regnskap for 2014 ble behandlet i bystyret 28. mai 2015.

Årsberetning 2014 (PDF, 2 MB)

Regnskap 2014 (PDF, 4 MB)

Årsberetning og regnskap for 2013

Rådmannens årsberetning og regnskap for 2013 ble behandlet i bystyret  22. mai 2014.

 
 

Årsberetning og regnskap for 2012

Årsberetning 2012 (PDF, 4 MB)

Kontaktinformasjon

Halvor Halvorsen
Økonomisjef
E-post
Telefon 37 14 96 93
Mobil 909 82 747
Malin Paust
Rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 26
Mobil 976 13 288

Prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Informasjon og prosjektstøtte