Virksomhetsmeldinger

Virksomhetsmeldingene utarbeides i forbindelse med Økonomiplan med budsjett og handlingsprogram og Årsberetning med regnskap. Virksomhetsmeldingene tar utgangspunkt i kommuneplanens hovedmålsetning og satsingsområder. Enhetenes ansvarsområde, organisering, tiltak for å nå kommuneplanens målsetninger, økonomiske rammer og forutsetninger beskrives.

Enhetenes årsmeldinger 2018 (vedlegg til Årsberetning 2018)

Virksomhetsmeldinger 2017 - 2018

Årsmelding 2017 og Virksomhetsplan 2018 ble for første gang beskrevet i ett og samme dokument.

Rådmannens Virksomhetsmelding 2017- 2018 (PDF, 2 MB)

Oppvekst og integrering

Helse og omsorg

Samfunnsutvikling

Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 26
Mobil 976 13 288

Prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Informasjon og prosjektstøtte