Vi har startet arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunns- og arealdel. 
Les mer om arbeidet med ny kommuneplan

Kommuneplan 2014-2025

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Risør kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanen revideres 2018/19. Les mer om denne prosessen her

Onsdag 24. september 2014 vedtok et enstemmig bystyre ny kommuneplan (sak 92/14). 

 Omfatter samfunns- og arealdelen, inkludert planbeskrivelse, konsekvensutredninger og bestemmelser

 
 
 

Kontaktinformasjon

Camilla Trondsen Solli
Prosjektleder RUV - Risør Utvikling og Vekst
E-post
Telefon 37 14 96 80
Mobil 911 68 798