Kommuneplan 2023 - 2035

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Risør kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommunestyret vedtok 301.07.2022 å fastsette planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035. Det legges opp til at forslag til ny kommuneplan skal legges ut på høring november/desember 2022.

Her kan du lese det fastsatt planprogrammet og kommunestyrets vedtak:

Fastsatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 (PDF, 2 MB)

Saksutskrift Risør kommunestyre 01.07.2022 (PDF, 347 kB)

 

Planprogrammet som var på høring våren 2022:

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2035 (PDF, 2 MB)

Saksutskrift Risør kommunestyre (PDF, 629 kB)

Innkomne innspill:

Agder fylkeskommune (PDF, 250 kB)

Bane Nor (PDF, 65 kB)

Direktoratet for mineralforvaltning (PDF, 685 kB)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (PDF, 156 kB)

Eldrerådet (PDF, 275 kB)

Fiskeridirektoratet region Sør (PDF, 154 kB)

Forum for natur og friluftsliv (PDF, 433 kB)

Kystverket (PDF, 191 kB)

Mattilsynet (PDF, 299 kB)

Norges vassdrags- og energidirektorat (PDF, 318 kB)

Råd for personer med funksjonsnedsettelser (PDF, 197 kB)

Statsforvalteren i Agder (PDF, 159 kB)

Ungdomsrådet (PDF, 644 kB)

Østre Agder brannvesen (PDF, 439 kB)