Regionale planer og dokumenter

Hensikten med Regionplan Agder 2020 er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling. De fem hovedmålene er:

 • Klima: Høye mål, lave utslipp
 • Det gode livet: Agder for alle
 • Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap
 • Kommunikasjon: De viktige veivalgene
 • Kultur: Opplevelser for livet

Risør kommune vil bidra til at de regionale målsettingene nås gjennom eget planarbeid og aktiv medvirkning i regionalt samarbeid, i og utover Østre Agder-samarbeidet.

Planer og strategier i forlengelse av Regionplan Agder 2020

Finnes via hjemmesiden til Regionplan Agder 2020

 • LIM-planen
 • Likestilt arbeidsliv
 • Regional transportplan
 • VINN Agder
 • FoUoI-strategi Agder
 • Besøksstrategi Agder
 • Internasjonal strategi
 • Strategi for grønne datasentre
 • Strategi for ladeinfrastruktur
 • Strategisk notat Utdanning
 • Strategisk notat Klima
 • Strategisk notat Kultur
 • Strategisk notat Folkehelse og levekår

Andre regionale planer og dokumenter

Strategisk rammeplan for velferdsteknologi 2015-2018 (PDF, 2 MB)