Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Nye Veier kunngjør utvidelse av varslingsgrense og høring av planprogram for detaljregulering for E18 Tvedestrand - Gjerstad (del av tildligere planforslag for E18 Tvedestrand - Bamble).

Østebøneset Utvikling AS søker om en mindre endring av reguleringsplan for Østebøneset.

Miljø og teknisk utvalg vedtok i sak 23/9 den 15.3.2023 å legge lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Risør, ut på høring.

Det søkes om en mindre endring av reguleringsplanen for Caspersensvei 81A.

Miljø og teknisk utvalg har vedtatt å legge endret reguleringsplan for Barmstangen ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven.

Risør kommune har utlyst konkurranse om vintervedlikehold. Se utlysningen i konkurranseverktøyet https://eu.eu-supply.com//

Konkurranse  319234 - Risør kommune - Vintervedlikehold av kommunal vei og areal. 2023-2027

Tilbudsfrist 2. mai 2023 kl. 12:00

Den nordiske trebyen og Karmøy kommune inviterer til trebyseminar i Skudeneshavn den 25 og 26 mars 2023

Ny reguleringsplan for Risør sentrum er vedtatt. Vi holder derfor et informasjonsmøte spesielt rettet mot håndverkere og søkere, der vi forteller om planen og viser gode og dårlige eksempler fra byen

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Buvikveien 23 (Risør Trebåtbyggeri)

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Kranlia (Kranveien 55 m. fl.)