Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Bystyret vedtok i møte 27. september å legge Planprogram for kommuneplanrevisjon ut på høring og melde oppstart av kommuneplanrevisjonen. Bystyrets vedtatte endringer er innarbeidet i planprogramdokumentet. Høringsfrist: 15. november 2018.