Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Ny reguleringsplan for Risør sentrum er vedtatt. Vi holder derfor et informasjonsmøte spesielt rettet mot håndverkere og søkere, der vi forteller om planen og viser gode og dårlige eksempler fra byen

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Buvikveien 23 (Risør Trebåtbyggeri)

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Kranlia (Kranveien 55 m. fl.)

Risør kommunestyre har, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven, vedtatt reguleringsplan for Del av Gåseveien i sak 22/84 den 27.10.2022.

Risør kommunestyre har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Heiveien sør ut til høring/offentlig ettersyn i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven.

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Kjempesteinsmyra

Formannskapet behandlet kommunedirektørens forslag i møte 17. november. Formannskapets innstilling til Handlingsprogram og Økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023 vil nå ligge ute til offentlig ettersyn i 4 uker, fram til endelig behandling i kommunestyret 15. desember.

Det varsles om oppstart av detaljreguleringsplan for Sørlandet feriesenter, iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

Vi inviterer til åpent folkemøte i Kommunehuset tirsdag 15. november kl 18-00-20.00