Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Det varsles om oppstart av detaljreguleringsplan for del av Gåseveien, iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

Det varsels om oppstart av detaljreguleringsplan for Heiveien Sør, iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

Nye veier AS har lagt forslag til detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand - Bamble ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling i det interkommunale plansamarbeidet (25.06.2021). 

Planforslaget er tilgjengelig på Nye Veier sin prosjektside: Offentlig ettersyn av planforslaget | Nye Veier AS

Frist for innsending av merknader er 15.09.2021.

Risør kommune v/Miljø og teknisk utvalg, har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Risør sentrum ut til fornyet offentlig ettersyn (høring) i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Iht. § 11-4 i plan- og bygningsloven varsles med dette oppstart av planarbeid for kommunedelplan for klima og miljø, og høring av planprogrammet, jf. § 4-1 i plan- og bygningsloven.

Det varsels om oppstart av detaljreguleringsplan for Apalvika, iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

 

Iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Tyriveien 15 A - I.

Formannskapet behandlet Kommunedirektørens forslag i møte 19. november. Formannskapets innstilling til Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021 vil nå ligge ute til offentlig ettersyn i 4 uker, fram til endelig behandling i bystyret 17. desember.