Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Miljø og teknisk utvalg vedtok i sak 21/49, den 10.11.2021, å legge detaljreguleringsplan for Hasalen, gnr. 16, bnr. 1 og 9, ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Miljø og teknisk utvalg vedtok i sak 21/28, den 7.9.2021 å legge detaljreguleringsplan for Lørdagsheia, gnr. 5, bnr. 5, ut til  offentlig ettersyn iht. § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Det varsles om oppstart av detaljreguleringsplan for del av Gåseveien, iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

Det varsels om oppstart av detaljreguleringsplan for Heiveien Sør, iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

Nye veier AS har lagt forslag til detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand - Bamble ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling i det interkommunale plansamarbeidet (25.06.2021). 

Planforslaget er tilgjengelig på Nye Veier sin prosjektside: Offentlig ettersyn av planforslaget | Nye Veier AS

Frist for innsending av merknader er 15.09.2021.

Risør kommune v/Miljø og teknisk utvalg, har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Risør sentrum ut til fornyet offentlig ettersyn (høring) i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Iht. § 11-4 i plan- og bygningsloven varsles med dette oppstart av planarbeid for kommunedelplan for klima og miljø, og høring av planprogrammet, jf. § 4-1 i plan- og bygningsloven.

Det varsels om oppstart av detaljreguleringsplan for Apalvika, iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.