Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. Andre nyheter finner du under Aktuelt.

Iht. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det om oppstart at arbeidet med ny reguleringsplan for Kranfjorden båthavn.

Risør bystyre fattet i sak 83/18 den 25. oktober 2018 følgende:

Risør bystyre gir aksept for oppstart av omregulering av deler av områdeplan for Østebøområdet. Det forutsettes at totalt forretningsareal innenfor planområdet beholdes på 10000 m2. Planen skal følge krav til områderegulering i kap. 12 i plan- og bygningsloven.

Risør bystyre har i sak 90/18 den 29.11.18, godkjent reguleringsplan for eiendommen Lunheim, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. Planen regulerer bl.a. til 5 nye og 1 eksisterende hytte, småbruk med landbruksformål og eksisterende brygge samt atkomstvei og parkeringsplasser.

Miljø- og teknisk komité vedtok i sak 45/18, den 14.11.18, at forsalg til lokal forskrift for nedgravde oljetanker, skal legges ut på høring.