Alminnelig ettersyn: Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020

Formannskapets innstilling til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020 er lagt ut til alminnelig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven § 11-4 og kommunelovens §§ 44 nr. 7 og 45 nr. 3. Eventuelle merknader kan oversendes til: post@risor.kommune.no senest 11. desember, før bystyrets endelige behandling torsdag 12. desember.

Formannskapets innstilling til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020

Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020 ble behandlet i formannskapet 14. november 2019 (PS 19/71). Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, med følgende tillegg etter forslag fra Per Kristian Lunden: 

Formannskapet danner en arbeidsgruppe med Rådmannen (og medarbeidere) og tillitsvalgte for sammen å arbeide med reduksjon av kommunens driftsutgifter. Rådmannen legger fram en skisse for dette arbeidet i bystyret 12. desember.

Se oppsummering av økonomiplanen, videopptak av gjennomgang i bystyret og behandling i formannskapet, detaljbudsjett med mer ved å følge lenken ovenfor.

Klikk for stort bilde