Folkemøte på Søndeled 19. april

Risør kommune inviterer til folkemøte på Fjordheim. Tema for møtet er stedsanalyse og videre utvikling av Søndeled.

Møtet blir holdt på Fjordheim tirsdag 19. april, kl. 18:00 - 20:00.

I forbindelse med oppdatering av stedsanalysen for Søndeled fra 2002, inviterer kommunen til offentlig møte på Søndeled. Temaet for møte er videre utvikling av Søndeled. Møtet vil ledes av ordfører Per Kristian Lunden. 

Møtet er åpent for alle, og det legges opp til dialog og mulighet for alle å komme med sine synspunkt og innspill.

Møtet streames og du kan følge møtet direkte her: Vil vite hva folk som bor på Søndeled mener - iRisør (irisor.no)

Stedsanalysen fra 2002 ligger her