Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019: Ettersyn

Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019 ble behandlet i formannskapet 1. november 2018 (PS 52/18). Formannskapets innstilling ligger nå ute til alminnelig ettersyn før bystyrets endelige behandling torsdag 13. desember. 

Formannskapets innstilling til Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019