Varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel og høring av planprogram

Det varsles om oppstart av revidering av kommuneplanens samfunnsdel og høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2035.

I henhold til § 11-12 i plan- og bygningsloven varsles med dette oppstart av planarbeid for kommuneplanens samfunnsdel, og høring av planprogram, jf. § 4-1 i plan- og bygningsloven.

Risør kommunestyre vedtok 31. mars 2022 å melde oppstart av kommuneplanens samfunnsdel og legge planprogrammet ut på offentlig høring.

Høringsfristen er 23. mai 2022.

Plandokumentene kan lese her.