Ledige stillinger i Risør kommune

Trives du med utfordringer og fornyelse, og har du lyst til å jobbe med varierte og meningsfylte oppgaver? Da er en jobb i Risør kommune noe for deg! Hos oss finner du dyktige kolleger, en løsningsorientert kultur, et trivelig arbeidsmiljø og muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker oss engasjerte, energiske og kreative medarbeidere som hjelper oss med å utvikle og forbedre både tjenestetilbudet til våre innbyggere og vår egen organisasjon.

Sommerjobb hos oss – noe for deg?

Risør kommune trenger sommervikarer i ukene 25 – 33.  Vi søker deg som ønsker en spennende og meningsfull sommerjobb. Søknadsfrist 20. februar

Risør ungdomsskole ligger nær Risør sentrum og i et flott område med barneskole og idrettshall i umiddelbar nærhet. Risør ungdomsskole er en tre-parallell skole med 220 elever og 38 tilsatte. Skolen vektlegger utvikling og har realfag som satsingsområde, i tillegg til vurderingspraksis og læringsmiljø. Stillingen er 100% der en del av stillingen er undervisning. Stillingen er ledig fra 1. mars, og vi søker etter en ny sosiallærer som kan begynne så snart som mulig og seinest 01.08.19. Søknadsfrist 30. januar.

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.