Ledige stillinger i Risør kommune

Trives du med utfordringer og fornyelse, og har du lyst til å jobbe med varierte og meningsfylte oppgaver? Da er en jobb i Risør kommune noe for deg! Hos oss finner du dyktige kolleger, en løsningsorientert kultur, et trivelig arbeidsmiljø og muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker oss engasjerte, energiske og kreative medarbeidere som hjelper oss med å utvikle og forbedre både tjenestetilbudet til våre innbyggere og vår egen organisasjon.

Ledig vikariat i 80 % stilling som psykiatrisk sykepleier ved Enhet for psykisk helse og rus, Risør kommune, i tidsrommet 15.07.19 til og med 14.07.2020. Stillingen er i turnus med arbeid 2 av 6 helger i tillegg til dag og kveldsvakter. Søknadsfrist 28. mai

Risør barneskole ligger i Risør kommune med kort avstand til Risør sentrum. Skolen er en 1-7 skole med 350 elever og SFO. Totalt er vi ca. 60 ansatte. Skolen ligger i omgivelser som gir gode muligheter til læringsaktiviteter. Søknadsfrist 26.mai

Vi har tre ledige stillinger som pedagogisk psykologisk rådgiver ved PP-tjenesten for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune – Aust Agder. Søknadsfrist 21. mai

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.