80 % vikariat – psykiatrisk sykepleier

Ledig vikariat i 80 % stilling som psykiatrisk sykepleier ved Enhet for psykisk helse og rus, Risør kommune, i tidsrommet 15.07.19 til og med 14.07.2020. Stillingen er i turnus med arbeid 2 av 6 helger i tillegg til dag og kveldsvakter. Søknadsfrist 28. mai

Enhet for psykisk helse og rus har lokaler i Sirisvei 14.  Der er våre kontorer og aktivitetssenteret Nr.14. Vi yter tjenester til voksne hjemmeboende personer med psykisk helse- og/eller rusproblematikk.

Aktivitetssenter, Nr.14, har variert tilbud til våre brukere. Det legges stor vekt på brukermedvirkning og recovery. Arbeidsoppgavene er varierte med samtaler, miljøterapi, hjemmebesøk, boveiledning, tilsyn, medikamentadministrasjon og oppfølging av legetimer. På kveldstid og i helg vil driften av Nr.14 være en sentral arbeidsoppgave.

Vi gir tjenester til personer fra 18 år, men arbeider også med unge mennesker fra 16 år.  Sistnevnte skjer da i samarbeid med andre instanser.

Vi søker etter en psykiatrisk sykepleier som er fleksibel, trygg på seg selv og som opptrer forutsigbart overfor personer som mottar våre tjenester. I tillegg til formell kompetanse vil intervju, din erfaring innenfor fagfeltet, samarbeidsevne og egnethet være avgjørende for om du blir tilbudt stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Tverrfaglig videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid eller SEPREP
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten som psykiatrisk sykepleier og erfaring fra miljøterapi innen psykiatri/rusfeltet
 • Praksis og kunnskap om tilbudet som gis i regi av legemiddelassistert rusbehandling(LAR) er ønskelig
 • Du må være fleksibel og løsningsorientert
 • Du må ha grunnleggende IKT-kompetanse slik at du behersker kommunens dokumentasjonsverktøy
 • Du må kunne jobbe alene, mestre en uforutsigbar arbeidsdag, men også samarbeide i et team rundt enkeltbrukere
 • Du må kunne arbeide målrettet med personer du vil være primærkontakt for, evaluere og avslutte tjenester
 • Du må ha god kjennskap til samarbeidspartnere innenfor primær og spesialisthelsetjenesten
 • Du må ha sertifikat Kl. B

Vi tilbyr

 • Engasjerte, hyggelige og kreative arbeidskollegaer
 • Mange spennende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver

Annet

 • Alle enhetene innenfor område helse og omsorg bruker kommunens verdidokument aktivt i sin drift
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Lønn og andre vilkår etter gjeldende tariffavtaler

Søknadsfrist

28 mai 2019

Elektronisk søknadsskjema

Vi benytter elektronisk søknadsskjema.

Søkerliste og offentlighet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Politiattest - Vandelsattest

Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Wenche Prebensen Juell
Enhetsleder Psykisk helse og rus
E-post
Telefon 948 72 776